نقد و بررسی ترجمه کتاب دیالتیک هگل/پگاه مصلح، محمدمهدی اردبیلی، آیدین کیخایی/۰۵-۰۹-۱۳۹۷

تعداد بازدید:۳۲۰۱

گروه دین و فرهنگ غرب معاصر،

پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی برگزار می کند؛

نقد و بررسی ترجمه کتاب

 دیالتیک هگل

به مناسبت چاپ دوم

اثر: هانس- گئورگ گادامر

ترجمه: دکتر پگاه مصلح

سخنرانان: پگاه مصلح

محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

ساعت: ۱۰ تا ۱۲

سالن اندیشه

دانلود فایل صوتی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پگاه مصلح محمدمهدی اردبیلی آیدین کیخایی پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :