فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای/مالک شجاعی جشوقانی/۲۴-۰۴-۱۳۹۷

تعداد بازدید:۲۰۲۸

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و نناظره برگزار می کند

بیست و پنجمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی

فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای

ارائه دهنده: دکتر مالک شجاعی جشوقانی

ناقدین: دکتر محمد تقی موحد ابطحی  و  دکتر پگاه مصلح

مدیر علمی: دکتر معین معین زاده

مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی

زمان:

یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷

ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

سالن اندیشه

 

دانلود فایل صوتی قسمت اول

دانلود فایل صوتی قسمت دوم


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :