دین، فرهنگ و فناوری/شجاع احمدوند، ویدا همراز، صفورا برومند، محمد امیر احمدزاده، مهسا ویسی، محمد غفوری/۲۱-۱۲-۱۳۹۶

تعداد بازدید:۳۶۵۳

شورای عالی انقلاب فرهنگی
با همکاری پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

نشستی با عنوان «دین، فرهنگ و فناوری»

سخنرانان:
دکتر شجاع احمدوند
(خاص گرایی فرهنگی و نسبت آن با فناوری های نوین)
دکتر ویدا همراز
(کارکرد تبلیغ دینی در رسانه های جدید)
دکتر صفورا برومند
(کارکرد واقعیت مجازی در تقویت هویت تاریخی جوانان)
دکتر محمد امیر احمدزاده
(کنش گری رسانه های سنّتی در انقلاب مشروطه)
دکتر مهسا ویسی
(باستان شناسی کاربردی در حوزه فناوری، اشتغال و منابع فرهنگی)
دکتر محمد غفوری
(تاریخ و رسانه؛ مطالعه ای در باب تاریخ و عکاسی)

 

زمان: دو شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ ساعت: ۱۴ تا ۱۷

محل برگزاری: سالن حکمت


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :