رهیافت ها، مسئله یابی و طرح پژوهش/ دکتر احمد رضی-دکتر علیرضا نیکویی -دکتر یوسف محمدنژاد/دبیر نشست: دکتر مریم شریف نسب/۱۲-۱۲-۱۳۹۶

تعداد بازدید:۱۵۳۳

پژوهشکده زبان و ادبیات برگزار می کند:

نخستین نشست از سلسله نشست پیرامون پژوهش های ادبی

رهیافت ها، مسئله یابی و طرح پژوهش

احمد رضی

علیرضا نیکویی

یوسف محمدنژاد

دبیر نشست: مریم شریف نسب

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

فایل صوتی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :