سلسله هم اندیشی مساله یابی زنان و شهر تهران/عالیه شکربیگی، فضیله دادورخانی، سید جواد میری، فاطمه راکعی، شکوه السادات حسینی/۰۶-۱۰-۱۳۹۶

تعداد بازدید:۱۰۲۰

پژوهشکده مطالعات اجتماعی گروه پژوهشی مطالعات زنان

و

دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان

برگزار می کنند

سلسله هم اندیشی مساله یابی زنان و شهر تهران

با حضور:

عالیه شکربیگی

فضیله دادورخانی

سید جواد میری

فاطمه راکعی

شکوه السادات حسینی( دبیر نشست)

 

زمان: چهارشنبه ۶دی ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان: سالن اندیشه

 
 

 

چکیده:

فضاهای عمومی در شهر تهران از آن رو برای زنان حیاتی است که ایجاد کننده فرصت‌های برابر برای استفاده از محیط شهری سالم، شاد و امن است. زنان خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوتی در مقایسه با مردان دارند که در نوع ارتباط آن‌ها با فضا تاثیر می گذارد. آن‌ها تسهیلات خاصی را از فضا انتظار دارند که با خصوصیات جسمی و نیازهای عاطفی و روحی شان متناسب باشد و زندگی روزمره و فعالیت شان را تسهیل کند. کارشناسان معتقدند در حالی که زنان از ارکان اصلی توسعه پایدار هستند و بدون مشارکت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسید، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه از نابرابری های بسیاری رنج می برند. .بنابراین ارتقای فضاهای عمومی برای استفاده زنان در کلیه ابعاد، ابزاری مهم جهت بهبود کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی بیشتر آنان و در نتیجه پیشرفت جامعه می شود. در این راستای گروه پژوهشی مطالعات زنان و دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان  جهت نیل به اهداف فوق در صدد برآمدند تا با برگزاری هم اندیشی هایی با حضور اساتید حوزه مربوطه به تدوین راهکارهایی لازم در این حوزه بپردازند.

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :