جامعه شناسی و مهار تغییر اقلیم؛ راهبردی برای پایش جامعه شناسی کاربردی/گیتی خزاعی /۱۶-۰۷-۱۳۹۶

تعداد بازدید:۳۵۶۵
جامعه شناسی و مهار تغییر اقلیم؛ راهبردی برای پایش جامعه شناسی کاربردی/گیتی خزاعی   /۱۶-۰۷-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :