«سنت سمات خوانی» در تلمود بابلی و آئین های شیعی مبتنی بر نگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی/ سید محمد هادی گرامی/ ۱۱-۰۴-۱۳۹۶

۱۱ تیر ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۵۴۳۶ مطالعات قرآنی سید محمدهادی گرامی
تعداد بازدید:۲۲۳۳
«سنت سمات خوانی» در تلمود بابلی و آئین های شیعی مبتنی بر نگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی/  سید محمد هادی گرامی/ ۱۱-۰۴-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :