«ادب ادیب در ترجمه متون فلسفی» / رضا داوری اردکانی، رضا سلیمان حشمت، محمدعلی مرادی، محمدایلخانی، سید نعمت عبدالرحیم زاده/ ۳۱-۰۲-۱۳۹۶

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۵۲۶۴ پژوهشکده فلسفه
تعداد بازدید:۲۵۷۸
«ادب ادیب در ترجمه متون فلسفی» / رضا داوری اردکانی، رضا سلیمان حشمت، محمدعلی مرادی، محمدایلخانی، سید نعمت عبدالرحیم زاده/ ۳۱-۰۲-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :