زنانه نویسی از تألیف تا ترجمه/ نرگس قندیل زاده، سمیه آقاجانی، موسی بیدج، افسانه حجتی طباطبایی، شکوه السادات حسینی/ ۱۹-۰۲-۱۳۹۶

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۵۲۲۱ علوم اجتماعی زنان شکوه السادات حسینی
تعداد بازدید:۲۶۰۱
زنانه نویسی از تألیف تا ترجمه/ نرگس قندیل زاده، سمیه آقاجانی، موسی بیدج، افسانه حجتی طباطبایی، شکوه السادات حسینی/ ۱۹-۰۲-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :