زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان/ حمیدرضا جلایی‌پور، الکساندر آزادگان، سید جواد میری/ ۱۷-۱۲-۱۳۹۵

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۹۴۴ عمومی
تعداد بازدید:۹۵۱
زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان/ حمیدرضا جلایی‌پور، الکساندر آزادگان، سید جواد میری/ ۱۷-۱۲-۱۳۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :