دهمین کرسی ترویجی با رویکرد«عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان: «سواد اخلاقی: یکی از رهیافت‏های سواد رسانه‏ای و مسؤولیّت اجتماعی»/ دکتر بهاره نصیری/۴-۱۱-

تعداد بازدید:۸۴۶
دهمین کرسی ترویجی با رویکرد«عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان:  «سواد اخلاقی: یکی از رهیافت‏های سواد رسانه‏ای و مسؤولیّت اجتماعی»/ دکتر بهاره نصیری/۴-۱۱-


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :