نشست «اسلامی کردن علوم انسانی: فرصت ها و چالش های پیش رو»/ دکتر فرید العطاس،دکتر خسرو باقری، دکتر سید جواد میری ، دکتر بیژن عبدالکریمی/۵-۱۰-۹۵

تعداد بازدید:۱۱۱۲
نشست «اسلامی کردن علوم انسانی: فرصت ها و چالش های پیش رو»/ دکتر فرید العطاس،دکتر خسرو باقری، دکتر سید جواد میری ، دکتر بیژن عبدالکریمی/۵-۱۰-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :