نهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان: «گذار از تفکّر سنّتی در شعر دهه هشتاد» (باتحلیل تقابل‏های دوگانه)/ دکتر زهرا حیاتی/۳۰-۹-۹

تعداد بازدید:۱۰۷۶
نهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان: «گذار از تفکّر سنّتی در شعر دهه هشتاد» (باتحلیل تقابل‏های دوگانه)/ دکتر زهرا حیاتی/۳۰-۹-۹


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :