هفتمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان: « هرم عشق: نقد نظریه مثلث عشق اشترنبرگ »/ دکتر مهرنوش هدایتی/۲۶-۷-۹۵

تعداد بازدید:۱۰۸۷
هفتمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان: « هرم عشق: نقد نظریه مثلث عشق اشترنبرگ »/ دکتر مهرنوش هدایتی/۲۶-۷-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :