نقد تطبیقی کتاب و فیلم اقتباسی «تنگسیر» با تأکید بر سواد رسانه ای/ دکتر محمود کریمی علوی دکتر علیرضا پورشبانان / ۲۲-۴-۹۵

۲۲ تیر ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۸۶۰ عمومی
تعداد بازدید:۱۸۱۱
نقد تطبیقی کتاب و فیلم اقتباسی «تنگسیر» با تأکید بر سواد رسانه ای/ دکتر محمود کریمی علوی دکتر علیرضا پورشبانان / ۲۲-۴-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :