سومین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» عنوان : « حقّ معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسلامی»/ دکتر حسن سبحانی ، دکتر سیّد حسین میرجلیلی/۹-۱۲-۹۴

تعداد بازدید:۹۴۳
سومین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» عنوان : « حقّ معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسلامی»/ دکتر حسن سبحانی ، دکتر سیّد حسین میرجلیلی/۹-۱۲-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :