هم اندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی، فرهنگی و پیکره ای(بخش دوم)/ دکتر پاکتچی، دکتر افراشی، دکتر غضنفری،فاطمه کوشکی، فاطمه نایب لویی و مجتبی

۰۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۸۲۲ زبانشناسی آزیتا افراشی احمد پاکتچی
تعداد بازدید:۲۲۵۰
هم اندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی، فرهنگی و پیکره ای(بخش دوم)/ دکتر پاکتچی، دکتر افراشی، دکتر  غضنفری،فاطمه کوشکی، فاطمه نایب لویی و مجتبی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :