داعش و تهدید میراث جهانی/سید علی موجانی و دکتر صفورا برومند و دکتر کامیار عبدی/۲۴-۰۳-۹۴

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۷۳۸ تاریخ ایران صفورا برومند
تعداد بازدید:۱۳۹۰
داعش و تهدید میراث جهانی/سید علی موجانی و دکتر صفورا برومند و دکتر کامیار عبدی/۲۴-۰۳-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :