چیستی و چرایی کاربردی سازی دانش در علوم انسانی/ دکتر نعمت اله فاضلی/۱۹-۰۳-۹۴

تعداد بازدید:۱۵۹۲
چیستی و چرایی کاربردی سازی دانش در علوم انسانی/ دکتر نعمت اله فاضلی/۱۹-۰۳-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :