آرشیو خبرنامه داخلی

  آرشیو خبرنامه ها

سال ۱۳۹۹

خبرنامه خرداد و تیرماه

خبرنامه اردیبهشت ماه

خبرنامه اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹

      ویژه نامه  کرونا

 
  آخرین شماره

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه