مطالب مرتبط با کلید واژه

علی ربیعی


ربیعی: آسیب‌های نوپدید ناشی از سبک زندگی و فرآیندهای نوین ارتباطی است

برخلاف تصور رایج که بسیاری فقر را عامل اعتیاد می‌دانند، در علت‌شناسی مسأله اعتیاد اولین عامل عدم امنیت روانی است. امروزه دانشجو، استاد و کارمند معتاد داریم و اعتیاد در میان شاغلین هیچ کمتر از اعتیاد در میان بیکاران نیست.

ادامه مطلب