مطالب مرتبط با کلید واژه

یادداشت دکتر یوسف محمدنژاد


پاسداشت زبان فارسی، به مثابه پاسداشت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان
یادداشت دکتر محمدنژاد:

پاسداشت زبان فارسی، به مثابه پاسداشت هویت ملی و فرهنگی ایرانیان

زبان فارسی نزد ایرانیان جایگاهی بس ارجمند و مقدس دارد؛ از آن‌رو که آنان را به گذشته تاریخی و ملی‌شان پیوند می‌دهد، پیوستگی آنها را با دلبستگی‌های دینی و مذهبی‌شان حفظ می‌کند، بازتاب‌دهنده ذوق سرشارشان در آثار ادبی و هنری است، و سرانجام عامل ایجاد وحدت ملی و همبستگی در برابر دشمن مشترک است.

ادامه مطلب