مطالب مرتبط با کلید واژه

فرزانه میرشاه‌ولایتی


دکتر میرشاه‌ولایتی: نوآوری در خلاء ایجاد نمی‌شود

نوآوری در خلاء ایجاد نمی‌شود بلکه حاصل همکاری و تعاون است. به‌‌قولی، نوآوری نتیجه‌ی تعاملات شبکه‌‌ای پیچیده‌‌ای از عواملی چون علم، فناوری، یادگیری، تولید، سیاست، فرهنگ، کاربران نهایی محصولات و فرایندهاست. از عبارت اخیر می‌‌توان نتیجه گرفت که نوآوری به‌‌عنوان عنصری ضروری و غیر قابل چشم‌‌پوشی در بقای سازمان‌‌های عصر بیست و یکم، به احتمال ضعیف بتواند به‌‌صورت انفرادی، از الف تا ی توسعه یابد و این‌جاست که مفهوم نوآوری باز، مطرح می‌‌شود.

ادامه مطلب

گزارش نشست تخصصی «فرصت‌ها و چالش‌های دورکاری در دوران پاندمی کرونا»

نیمی از کارکنان دورکار در ایام کرونا، مایل‌اند تا دورکاری را حداقل برای چندروز در هفته، حتی پس از پایان همه‌گیری ادامه دهند. به‌کارگیری نرم‌افزار‌های رصد فعالیت کارکنان دورکار در ایام پاندمی با بهرهگیری از الگوریتم‌ها و نرم افزار‌های هوش مصنوعی در جهان افزایش داشته است.

ادامه مطلب