اخبار - آرشیو

نگاهی به کتاب «امر مطلق؛ مطالعه‌ای در فلسفه اخلاق کانت»
نگاهی به کتاب «امر مطلق؛ مطالعه‌ای در فلسفه اخلاق کانت»

نگاهی به کتاب «امر مطلق؛ مطالعه‌ای در فلسفه اخلاق کانت»

پژوهشکده اخلاق و تربیتؤ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌مناسبت هفته پژوهش نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: نگاهی به کتاب «امر مطلق؛ مطالعه‌ای در فلسفه اخلاق کانت» سخنرانان: امیر صادقی سیدعلی اصغری چهارشنبه، ۲۲ آذرماه ۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن حکمت پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-orl-fyu-rn۴

ادامه مطلب
شاخص‌های تمدن‌سازی فلسفه برای کودکان
شاخص‌های تمدن‌سازی فلسفه برای کودکان

شاخص‌های تمدن‌سازی فلسفه برای کودکان

پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌مناسبت هفته پژوهش، نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: شاخص‌های تمدن‌سازی فلسفه برای کودکان مبارزه با جریان‌های جعلی فلسفه برای کودکان با معرفی کتاب «دانشگاه کندوکاومحور» سخنرانان: سعید ناجی روح‌الله کریمی نورالدین محمودی دوشنبه، ۲۰ آذرماه ۴۰۲ ساعت: ۱۳ تا ۱۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالار حکمت پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-orl-fyu-rn۴

ادامه مطلب
پرورش تفکر کودکان و نوجوانان؛ راه بنیادین تمدن‌سازی
پرورش تفکر کودکان و نوجوانان؛ راه بنیادین تمدن‌سازی

پرورش تفکر کودکان و نوجوانان؛ راه بنیادین تمدن‌سازی

هفته پژوهش، آذرماه ۱۴۰۲ علوم انسانی و تمدن‌سازی پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به‌مناسبت هفته پژوهش نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: پرورش تفکر کودکان و نوجوانان؛ راه بنیادین تمدن‌سازی با معرفی کتاب آموزش تفکر به کودکان (نحوه آموزش خوب اندیشیدن به کودکان) سخنرانان: سعید ناجی اسماعیل ناصری افضل‌السادات حسینی نورالدین محمودی یکشنبه، ۱۹ آذرماه ۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالار حکمت پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-orl-fyu-rn۴

ادامه مطلب
مدنیت در پرتو مراقبت
مدنیت در پرتو مراقبت

مدنیت در پرتو مراقبت

هفته پژوهش، آذرماه ۱۴۰۲ علوم انسانی و تمدن‌سازی پژوهشکده اخلاق و تربیتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌مناسبت هفته پژوهش نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: مدنیت در پرتو مراقبت مهرنوش هدایتی تعلیم و تربیت مراقبتی روح‌الله کریمی با نگاهی به کتاب «مراقب تفکر صرفاً منطقی باشیم» شنبه، ۱۸ آذرماه ۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالار حکمت پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست:

ادامه مطلب
نگاهی به کتاب علم تربیت در ایران
نگاهی به کتاب علم تربیت در ایران

نگاهی به کتاب علم تربیت در ایران

پژوهشکده اخلاق و تربیتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به‌مناسبت هفته پژوهش نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: نگاهی به کتاب علم تربیت در ایران سخنرانان: نورالدین محمودی رمضان برخورداری روح‌الله شهابی (مؤلف کتاب) چهارشنبه، ۱۵ آذرماه ۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالار حکمت پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-orl-fyu-rn۴

ادامه مطلب
نگاهی به کتاب «فرهنگ توصیفی روان‌شناسی تربیتی»
نگاهی به کتاب «فرهنگ توصیفی روان‌شناسی تربیتی»

نگاهی به کتاب «فرهنگ توصیفی روان‌شناسی تربیتی»

گروه روان‌شناسی پژوهشکده اخلاق و تربیتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: نگاهی به کتاب «فرهنگ توصیفی روان‌شناسی تربیتی» اثر ژاسنت صلیبی سخنرانان: حسن احدی ملوک خادمی هادی کرامتی ژاسنت صلیبی روح‌الله شهابی دبیر علمی نشست: نورالدین محمودی شنبه، ۴آذرماه ۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن ادب پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-v۷۰-wtl-odq

ادامه مطلب