طرح ها

تعداد بازدید:۹۸۰

 

دکتر مهرنوش هدایتی

 • تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزشی(12 درسنامه) جهت تربیت مربیان برنامه«فلسفه برای کودکان
 • بنیادهای روانشناسی رشد و تربیت کودک و رویکرد فلسفه برای کودکان
 • بررسی جایگاه نظریه یادگیری محور ویگوتسکی در برنامه فلسفه برای کودکان
 • مطالعۀ تطبیقی و ارائه طرح درس جهت دوره های تربیت مربی برنامه «فلسفه برای کودکان»
 • بررسی ابعاد روان شناختی تفکر در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان(تفکر مراقبتی)
 • بررسی مولفه های تفکر مراقبتی و تدوین پرسشنامه هنجار در سنجش تفکر مراقبتی
 • آسیب­ شناسی نظام خانواده (تشکیل و تداوم) : ارزیابی انتقادی رویکردهای رایج عشق با تکیه بر مطالعات انجام شده در ایران، و ارائه رویکرد هرم عشق مراقبتی
 • تحلیل و ظرفیت سنجی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
 • بررسی تاثیر تقویت تفکر مراقبتی در مدیران و کارکنان شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا بر میزان تاب آوری آنان در دوران تحریم اقتصادی
 • طراحی شیوه‌نامه (پروتکل) تقویت «بلوغ مراقبتی» به روش «حلقۀ کندوکاو زوجی» بر تاب‌آوری خانواده در بحران

 

دکتر سعید ناجی

 • فلسفه برای کودکان و نوجوانان
 • تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزشی(12 درسنامه) جهت تربیت مربیان برنامه«فلسفه برای کودکان
 • بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان روی مهارت‌های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان (۱۳۸۵)
 • طرح ترجمه و اقتباس از کتاب لیزا به همراه ترجمه برخی از راهنماهای پر‌یسپرسن و نقد آنها
 • طرح ترجمه، بازنویسی و اقتباس داستان‌های فلسفه برای کودکان نوجوانان
 • فرم و محتوای متون درسی دربرنامه فبک
 • داستان‌های ایرانی فلسفه برای کودکان در بوته نقد
 • آماده سازی داستان‌های کهن ایرانی برای کلاس‌های فبک و ارائه نمونه‌ها و راهنماهای مناسب
 • شناسایی ویژگی‌ها و کارکردهای بازی‌های فکری- فلسفی برنامه فبک
 • بررسی و ارائه نحوه بازنویسی بازی‌های سنتی و رایج به شکل بازی‌های فکری- فلسفی و تهیه نمونه‌ها و راهنمایی‌هایی برای کلاس‌های فلسفه برای کودکان؛ فاز دوم
 • درســنامه‌های پژوهشــگاه برای کارگاه‌های تربیت مربی: نقد راه رفته و طرحی برای آینده

 

دکتر روح‌الله شهابی

 • تدوین یک بسته جامع استعدادیابی شناختی و روانی حرکتی معتبر و روا برای کودکان 5 تا 16 ساله شهر تهران بر اساس الگوی نظری CHC
 • تدوین یک بسته جامع مداخله¬ای مبتنی بر نظریه chc، به منظور ارتقاء مکانیسم¬های شناختی پایه در کودکان
 • تغییرات شناختی مرتبط با سن در سالمندان؛ شناسایی، پیامد برای زندگی روزانه، آموزش
 • بازخوانی انتقادی تاریخ و روند تحول برنامه های آموزشی رشته علوم تربیتی
 • بایسته های فرهنگی روانشناسی شناختی در ایران؛ یک مطالعه مقدماتی
 • فهم مردم نگارانه از داربست شناختی و ابعاد والدگری مادران ایرانی

 

دکتر روح‌الله کریمی

 • پژوهش و تدوین راهنمای آموزش اخلاق به کودکان و نوجوانان
 • تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزشی(12 درسنامه) جهت تربیت مربیان برنامه«فلسفه برای کودکان
 • تربیت اخلاقی در برنامه فلسفه برای کودکان (با تأکید بر آرائ لیپمن  و اسپرود) و مقایسه آن با تربیت اخلاقی در حکمت اسلامی (با تأکید بر آراء خواجه نصیر)
 • بررسی رویکردها و راهبردهای پیشبرد حلقۀ کندوکاو
 • تغییر الگو از حافظه‌محوری به یادگیری تأملی در آموزش عالی علوم انسانی در ایران: ضرورت، چالش‌ها و راهبردها
 • تحلیل و ظرفیت سنجی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
 • طراحی، تولید محتوا و راه‌اندازی پرتال جامع فکرپروری (فاز اول)

 

دکتر سیدعلی اصغری

 • نقد و بررسی بحران محیط زیست در ایران با تأکید بر برنامه‌های توسعه
 • بررسی قالب های منظر قلمروهای شناخت اجتماعی به مثابه چارچوب تبیین وضعیت اخلاق در ایران؛ نقد و تحلیل دوگانه فردگرایی- جمع گرایی
 • تبیین مسألة جایگاه اصلهای اخلاقی و تشخیص مبتنی بر دلائل جزئی عمل در فکر اخلاقی و پاسخ به آن
 • واکاوی و بازاندیشی وظیفه‌ی مراقبت به‌مثابه‌ی یک مسأله در متن همه‌گیریها

 

دکتر اسماعیل ناصری

 • بررسی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رشتۀروان شناسی در مقاطع گوناگون تحصیلی از تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1395 (فاز اول)
 • بررسی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رشتۀروان شناسی در مقاطع گوناگون تحصیلی از تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1395 (فاز دوم)
 • ارائه مدل مفهومی از عوامل خطر و محافظت کننده برای پیشبینی سوء مصرف مواد در بین نوجوانان ایران: مرور نظاممند و فراتحلیل

 

دکتر سیدنورالدین محمودی

 • جایگاه خلاقیت موقعیتی (Situated Creativity) در رویکردهای تربیت تأملی (مطالعه موردی برنامه فبک)
 • برنامه آموزشی خلاقیت موقعیتی برای دانش‌آموزان متوسطه اول شهر تهران: ساخت و رواسازی

 

دکتر سیدمحمد حسینی بهشتیان

 • بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران: میزان شیوع، وضعیت جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی معتادان
 • بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و رابطه بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران
 • تهیه برنامه پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت برای دانش آموزان و دانشجویان و بررسی اثر بخشی برنامة تهیه شده
 • شناسایی آثار بازی های رایانه ای در کودکان و نوجوانان و تدوین راهبرهایی برای مدیریت این آثار
 • شناسایی عوامل موفقیت و شکست در ازدواج و طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال طلاق در بین زوج های متقاضی ازدواج
 • علل گرایش و نگرش دانشجویان غیر متاهل نسبت به هریک از انواع روابط زن و مرد به جز ازدواج رسمی (با تاکید بر ازدواج سفید) در شهر تهران

 

دکتر ملیحه راجی

 •  طرح پژوهشی خاستگاههای نظری-تربیتی فلسفه برای کودکان در راستای تبیین هر چه بهتر شالوده های نظری-فلسفی این رویکرد آموزشی. اتمام طرح 1393
 • نقد و بررسی تاثیرات دیدگاه های مختلف فلسفی - تربیتی(از آرمانگرایی تا پراگماتیسم و نظریه انتقادی) بر شکل گیری اندیشه های ماتیو لیپمن و حلقه کندوکاو
 • ترجمه کتاب:

 Discussion as a way of teaching: tools and techniques for democratic classrooms

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱