اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۲۸۵۹

رئیس پژوهشکده :

دکتر سید روح الله شهابی (رئیس پژوهشکده)

اعضای هیات علمی گروه مطالعات فکرپروری کودکان و نوجوانان:

دکتر سعید ناجی (مدیر گروه)

دکتر روح‌الله کریمی

دکتر سیدنورالدین محمودی


اعضای هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره:

دکتر اسماعیل ناصری (مدیر گروه)

دکتر مهرنوش هدایتی

دکتر سید روح الله شهابی

دکتر سیدمحمد بهشتیان


اعضای هیات علمی گروه اخلاق کاربردی:

دکتر سید علی اصغری


کارشناس پژوهشکده:

محسن بنی‌اسدی

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۱