تماس با ما

تعداد بازدید:۷۴۶

خانم دکتر مهرنوش هدایتی:

mehrnooshhedayati@yahoo.com

mehrnooshhedayati77@gmail.com

آقای دکتر سعید ناجی:

p4cii@yahoo.com

آقای دکتر روح‌الله کریمی:

roohollah.karimi@gmail.com

 آقای دکتر روح‌الله شهابی:

 

آقای دکتر سیدنورالدین محمودی:

 

آقای دکتر سیدعلی اصغری:

 

آقای دکتر اسماعیل ناصری:

 

تلفن داخلی پژوهشکده: 241

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹