سخنرانی ها

تعداد بازدید:۹۶۶

خانم دکتر راجی

یادگیری خودگردان و وجوه مشترک آن با فلسفه برای کودکان در تاریخ 14 اسفند 1391

سخنرانی باعنوان تربیت کودک در دو دیدگاه لاک و روسو به مناسبت نشست روز جهانی کودک 17 شهریور در پژوهشگاه علوم انسانی

آموزش به شیوه بحث و گفتگو: روش اسکار برنیفیه در پژوهشگاه علوم انسانی در نشست تخصصی با مخاطبین فلسفه برای کودکان

نگاهی به نقد های داخلی بر برنامه فبک در دیماه 1393 در نشست تخصصی با مخاطبان فلسفه برای کودکان در پژوهشگاه علوم انسانی

آقای دکتر ناجی

1.         اهداف معرفتی فلسفه برای کودکان و نوجوانان

2.        سقراط معلمی سازه‌گرا و رئالیست

3.       مفاهیم  حلقه کند و کاو ( تعریف ، ویژگی ها   و ...    )

4.        حلقه کند و کاو (تمرین عملی   )

5.        تفکر انتقادی برای دانش آموزان

6.        آموزش تفکر انتقادی- ارزیابی

7.       آیا فکرپروری کودکان در آموزش و پرورش ما قابل اجراست؟

8.        بررسی وضعیت آموزش فلسفه برای کودکان در ایران در روزجهانی فلسفه

9.        برنامه فبک و تلویزیون

10.     تفکر انتقادی در برنامه فلسفه برای کودکان و تمرین برخی مغالطات مبتلا   به کودکان

11.     تفکر انتقادی در حلقه کندوکاو کودکان با حضور دانش آموزان

12.     تمرین تفکر انتقادی در حلقه کندوکاو کودکان (استدلال)

13.     تمرین مغالطات رایج در کلاس درس فلسفه برای کودکان

14.     داستانهای برنامه فبک، فرم و محتوا

15.      فلسفه برای کودکان و تعلیم و تربیت

16.       اخلاق فلسفه برای کودکان

17.    آشنایی مختصر با برنامه فبک و  جایگاه داستان ها در برنامه فبک

18.    معرفی داستانهای فبک

 

خانم دکتر هدایتی

مبانی آسیب شناسی روان شناختی ترجمه داستان های فبک

«تعامل فلسفه و روان شناسی در برنامه فلسفه برای کودکان» 8 خردادماه 1390

«رشد اخلاقی در برنامه فبک»  13 تیرماه

« جایگاه نظریه ویگوتسکی در برنامه فبک»  8 مرداد ماه

«هم سویی و سوء برداشت های نظری از دیدگاه ویگوتسکی در برنامه فلسفه برای کودکان»  18/ 7/ 91

«مخاطبان نوجوان و فکرپروری» در مرکز پژوهشهای صدا و سیما 28/8/ 91

« کاربرد آموزشی نظریه ویگوتسکی »  تاریخ 11/9/91

« مقایسه یادگیری اکتشافی مستقل و همیارانه در نظام آموزش »  7/11/91

« کودک عقلانی، کودک خوشحال »  17 مهر 1392

 رشد شناختی در داستان های فبک مورخ 22 شهریور 1392

«جایگاه تفکر مراقبتی و هیجانی در عقلانیت»  19 خرداد 1392

« چگونه تفکر مراقبتی را در حلقه های کندوکاو رواج دهیم » در نشست تخصصی با حضور جین وان پارک مورخ 15/7/93

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۴