معرفی

تعداد بازدید:۹۹۲

این پژوهشکده در سال 21/1/1392 در بازنگری ساختار پژوهشگاه، به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم روانشناسی، تعلیم و تربیت و اخلاق با نگاه اسلامی ـ ایرانی و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصصی و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیشنهاد و به تصویب وزارتخانه رسید. جناب آقای دکتر قبادی در مقام قائم‌مقامی ریاست و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی در حکمی به تاریخ 6/8/1393 به شماره 6604 جناب آقای سیدمحمد بهشتیان را مسئول راه‌اندازی و تهیه طرح عملیاتی تفصیلی برای پژوهشکده اخلاق و تربیت انتخاب نمودند.

تولید، انتقال و توسعه دانش روانشناسی، علوم تربیتی و اخلاق،از طریق انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی منطبق بر دانش روز و اقتضائات جامعه ایرانی اسلامی، ارتقای سطح علمی جامعه در زمینه علوم تربیتی، علوم رفتاری، رویه­های تعلیم و تربیت، به‌کارگیری یافته‌های روانشناختی، برنامه­ریزی جهت توسعه سلامت روانی افراد، آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی، تدوین آزمون‌های تشخیص، درمان و پیشگیری، ارتقای دانش عمومی از رویه­های نوین تعلیم و تربیت (خصوصاً مهارت­های تفکر انتقادی، خلاق و مراقبتی)، و همچنین بهبود آگاهی افراد جامعه از تازه­های اخلاق و روانشناسی منطبق بر رویکرد پژوهش­محور، از جمله اهداف تشکیل این پژوهشکده است.

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱