اخبار - آرشیو

نشست علمی «تربیت اخلاقی در فلسفه برای کودکان»
نشست علمی «تربیت اخلاقی در فلسفه برای کودکان»

نشست علمی «تربیت اخلاقی در فلسفه برای کودکان»

نشست علمی «تربیت اخلاقی در فلسفه برای کودکان» پژوهشکده اخلاق و تربیتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (گروه فبک) نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: نشست علمی «تربیت اخلاقی در فلسفه برای کودکان» به‌مناسبت بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین در گردهمایی ماهانه فعالان فبک سخنرانان: سیدعلی اصغری سعید ناجی نورالدین محمودی بحث و گفت‌وگو درباره مسائل مربیان در حلقه کندوکاو در زمینه کندوکاو اخلاقی مدیر نشست: سعید ناجی دوشنبه، اول خرداد ۴۰۲ ساعت: ۱۴ تا ۱۶ سالن ادب پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-liz-۰u۰-vyo

ادامه مطلب
شروع کارگاه مقدماتی - دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
شروع کارگاه مقدماتی - دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

شروع کارگاه مقدماتی - دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

شروع کارگاه مقدماتی - دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ادامه مطلب
کارگاه تکمیلی دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
کارگاه تکمیلی دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

کارگاه تکمیلی دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

کارگاه تکمیلی دوره تربیت مربی آموزش تفکر فلسفی به کودکان و نوجوانان - اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۲ الی ۱۵ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب