اخبار - آرشیو

نشست «پژوهش در معنای دیگری»
نشست «پژوهش در معنای دیگری»

نشست «پژوهش در معنای دیگری»

پژوهش در معنای دیگری روح‌الله کریمی (چرا آموزش عالی در پرورش پژوهشگر عقیم است؟) سعید ناجی (تعارض بنیادین نظام آموزش و پرورش فعلی با پرورش روحیه‌ی تحقیق و راه‌حل جایگزین) نورالدین محمودی (از رنج تا گنج؛ آموزش پژوهش در مدارس) شنبه، ۲۷ آذرماه ۴۰۰ ساعت: ۱۷ تا ۱۸:۳۰ لینک ورود رایگان: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-ci۶-۳۲d-sm۷

ادامه مطلب
نشست «پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان»
نشست «پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان»

نشست «پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان»

نشست غیرحضوری (برخط) پژوهش گفت‌وگو محور در حلقه‌ی کندوکاو فبک با حضور نوجوانان به روش تسهیلگری (ساعت: ۱۵ تا ۱۶:۳۰) بررسی نقاط قوت کندوکاو کودکان و نوجوانان در کلاس و مقاسه‌ی آن با پژوهش آکادمیک توسط استادان حاضر (ساعت: ۱۶:۳۰ تا ۱۷) دبیر نشست: سعید ناجی شنبه، ۲۷ آذرماه ۴۰۰ ساعت: ۱۵ تا ۱۷ لینک ورود رایگان: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-ci۶-۳۲d-sm۷

ادامه مطلب