اخبار - آرشیو

همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی
برگزاری همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی

همایش ملی آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی

پژوهشکده اخلاق و تربیت (گروه مطالعات فکرپروری کودک و نوجوان) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همایش ملی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: همایش ملی «آموزش تفکرمحور زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی» سخنرانان: مهدی گشنی یحیی فوزی تقی پورنامداریان محمود مهرمحمدی محمد حسنی منصوره حاج‌حسینی فرشته ابوالحسنی نیارکی میثم سفیدخوش سیدنورالدین محمودی مالک شجاعی جشوقانی سیدمحمدتقی موحد ابطحی هادی وکیلی سعید ناجی روح‌الله کریمی ثبت‌نام: ساعت ۸ روز همایش ۱۰ اسفند ۴۰۱ ساعت: ۸ تا ۱۷ تالار تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادامه مطلب