اخبار - آرشیو

دوره آموزشی «کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله عملی)» ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۲
دوره آموزشی «کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله عملی)» ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۲

دوره آموزشی «کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله عملی)» ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۲

دوره آموزشی «کارگاه آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان» توسط گروه پژوهشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک) پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۴شهریور ماه ۱۴۰۲ بصورت حضوری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
تفکر مراقبتی، مهارتی برای مدیریت تعارض در نوجوانان(مخصوص نوجوانان ۱۴ الی ۱۶ سال می باشد)
تفکر مراقبتی، مهارتی برای مدیریت تعارض در نوجوانان(مخصوص نوجوانان ۱۴ الی ۱۶ سال می باشد)

تفکر مراقبتی، مهارتی برای مدیریت تعارض در نوجوانان(مخصوص نوجوانان ۱۴ الی ۱۶ سال می باشد)

دوره آموزشی «کارگاه تفکر مراقبتی، مهارتی برای مدیریت تعارض در نوجوانان» توسط گروه پژوهشی روانشناسی و مشاوره پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۶ تا ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ بصورت حضوری برگزار می‌شود. (مخصوص نوجوانان ۱۴ الی ۱۶ سال می باشد)

ادامه مطلب
سخنرانی «فهم اقتصادی و فلسفه برای کودکان و نوجوانان»
سخنرانی «فهم اقتصادی و فلسفه برای کودکان و نوجوانان»

سخنرانی «فهم اقتصادی و فلسفه برای کودکان و نوجوانان»

گروه فبک پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: فهم اقتصادی و فلسفه برای کودکان و نوجوانان آیا فبک به فهم مسائل اقتصادی کمک می‌کند؟ سخنران: سیدمحمدرضا امیری طهرانی شنبه، ۲۴ تیرماه ۴۰۲ ساعت: ۱۵ تا ۱۶ سالن ادب پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-۵t۵-cr۰-jj۰

ادامه مطلب
نشست «تعادل؛ نگاهی متفاوت به سلامت روان»
نشست «تعادل؛ نگاهی متفاوت به سلامت روان»

نشست «تعادل؛ نگاهی متفاوت به سلامت روان»

گروه روان‌شناسی پژوهشکده اخلاق و تربیتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: تعادل؛ نگاهی متفاوت به سلامت روان سخنرانان: مرجان جعفری روشن اسماعیل ناصری چهارشنبه، ۲۱ تیر ۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲ سالن ادب پیوند ورود برخط(آنلاین) به نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-wh۸-adg-mlm

ادامه مطلب