اخبار - آرشیو

فلسفه برای کودکان و نوجوانان زمینه‌ساز تعمق در مضامین حکمت اسلامی
برگزاری پیش نشست همایش ملی آموزش تفکر محور زمینه ساز تمدن نوین اسلام

فلسفه برای کودکان و نوجوانان زمینه‌ساز تعمق در مضامین حکمت اسلامی

اولین پیش نشست همایش ملی آموزش تفکرمحور زمبنه‌ساز تمدن نوین اسلامی با عنوان «فلسفه برای کودکان و نوجوانان زمینه‌ساز تعمق در مضامین حکمت اسلامی» در روز دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۱۵ الی ۱۸ سخنرانان دکتر رضا غلامی/ عضو هیات علمی پژوهشکده تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتر مرتضی بحرانی/ عضو هیات علمی گروه مطالعات آینده نگر، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی دکتر روح الله کریمی/ عضو هیات علمی پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتر هادی وکیلی/ عضو هیات علمی پژوهشکده فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دبیر: دکتر محمدتقی موحد ابطحی/ عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مکان: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سالن فارابی

ادامه مطلب