کارگاه شیوه تنظیم و ارائه گزارش‌های راهبردی در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی

تعداد بازدید:۱۴۸۴

 

مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش­‌های علوم انسانی، در راستای ماموریت تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه و صنعت، با همکاری مدیریت ترویجی‌سازی، سه کارگاه با موضوعات 1- شیوه تنظیم و ارائه گزارش‌های راهبردی در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی، 2- تدوین طرحنامه برای طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، 3- تدوین طرحنامه رساله و پایان نامه کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی طراحی نموده است.

در این رابطه، اولین کارگاه توسط آقای دکتر سلمان صادقی‌زاده با عنوان "شیوه تنظیم و ارائه گزارش‌های راهبردی در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی"در تاریخ 22 مهر ماه 1399 برگزار گردید.

در این کارگاه موضوعات بررسی شیوه تنظیم گزارش راهبردی، نمونه‌های علمی و عملی گزارش نویسی با هدف افزایش دانش نظری درباره ماهیت گزارش‌های راهبردی و ارتقای مهارت عملی در استخراج گزارش‌های راهبردی مفید و موثر از طرح‌ها و مقالات علمی مطرح شد. اهمیت این کارگاه و آموزش نگارش گزارش راهبردی از آن جهت است که این گزارش‌ها، نقش مؤثری در ایجاد چارچوبی قانونی و نهادین برای هدایت جامعه در جهت دستیابی به توسعه ایفا می‌نمایند. به ویژه در حوزه علوم انسانی بسیاری از دستاوردهای علمی قابلیت تبدیل به دستورات سیاستی دارد، ضرورت بهره گیری از شیوه‌های نوین گزارش راهبردی نویسی دو چندان است. این کارگاه به‌صورت مجازی برگزار شد و با استقبال خوب کارکنان پژوهشگاه و مخاطبان بیرونی همراه بود.

لازم به ذکر است که کارگاه دوم با موضوع"تدوین طرحنامه برای طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی" در تاریخ 20 آبان 1399 و کارگاه سوم با عنوان "تدوین طرحنامه رساله و پایان نامه کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی" در تاریخ 18 آذر 1399 برگزار خواهد شد.

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰