طرح‌های کاربردی و کارفرمایی سال ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۹۹۲

طرح های کارفرمایی پایان یافته و در حال اجرا در بازه زمانی 1397

ردیف

کارفرما

عنوان طرح

پژوهشکده

 1.  

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

ارزیابی عملکرد خانه‏ های امید در حل مسائل سالمندی

مطالعات اجتماعی

 1.  

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

ارزیابی عملکرد کانون‌های سالمندی

(نمونه موردی کانون‌های جهاندیدگان شهر تهران)

 1.  

شرکت ملی گاز ایران

بومی گزینی در شرکت ملی گاز

 1.  

مدرسه ملی سینما

اقتباس سینما از ادبیات

 1.  

اداره کل امور بانوان شهرداری تهران

شیوه‌های فرزندپروری والدین در چگونگی استفاده از رسانه‌ها

 1.  

مرکز مطالعات شهرداری تهران

تهیه مونوگرافی شهر تهران

 1.  

شرکت مشارکتی توف نورد ایران

مدیریت ریسک منابع انسانی

اقتصاد و مدیریت

 1.  

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

الگوی معیار برای دستور زبان قانون

زبان و ادبیات

 1.  

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

ایجاد و گسترش پیکره دادگان متون فارسی میانه کتابی و تحلیل اطلاعات زبان‌شناختی آنها

زبانشناسی

 1.  

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد در شناسایی و حل مسائل سالمندی

نظریه پردازی سیاسی و روابط بین‏الملل

 1.  

مرکز نشر دانشگاهی

آینده­نگری سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه نشر دانشگاهی

 
 1.  

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

تبیین ظرفیت و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران

اسناد فرهنگی آسیا

 1.  

مرکز مطالعات شهرداری تهران

تک­نگاری محله اراج

علوم تاریخی

 1.  

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

طراحی الگوی کاربردی‌سازی و مهارت آفرینی علوم انسانی و هنر

غرب‌شناسی و علم پژوهی

 

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱