گالری تصاویر

۲۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۸ 0

دکتر قبادی رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درنشست الگوهای نوین در ارتباط پژوهش‌های علوم انسانی با نیازهای جامعه و صنعت:

نظام ملی نوآوری زیربنای و راهنمای کاربردی سازی و بومی شدن در ایران است.

»

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درنشست الگوهای نوین در ارتباط پژوهش‌های علوم انسانی با نیازهای جامعه و صنعت:

علوم مختلف به‌رغم تفاوت‌ها، اشتراکات روشی دارند و می‌توانند از آن‌ها برای کاربردی‌کردنِ هم‌افزا استفاده کنند.

دکتر الهام ابراهیمی مدیر نوآوری و کاربردی سازی معاونت کاربردی سازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

کاربردی‌سازی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ نه صرفاً عرضه‌ بروندادهای دانشی و پژوهشی.