مهم‌ترین اخبار

مراسم معارفه دکتر پاکتچی سرپرست جدید پژوهشکده دانشنامه نگاری، برگزار شد

مراسم معارفه دکتر پاکتچی سرپرست جدید پژوهشکده دانشنامه نگاری، برگزار شد گالری

دکتر پاکتچی ضمن قدردانی از اعتماد وزیر علوم، دکتر قبادی و اعضای هیات امنا گفت: امروز بعد از سی سال کار در حوزه دایره المعارف. با مشکلات و ویژگی های کار این حوزه آشنا هستم. بنده هم به دو دلیل این الحاق را درست می دانم.

ادامه مطلب
نشست مشترک شورای بررسی متون و مدیران طرح اعتلاء برگزار شد

نشست مشترک شورای بررسی متون و مدیران طرح اعتلاء برگزار شد گالری

شورای بررسی متون باید بسیار جلوتر از نهادهای دیگر به فکر کارآمدی‌سازی منابع درسی دانشگاه‌ها باشد و باید با مسئله‌یابی مناسب، خلاءهای عرصه اجتماعی و نیازهای علمی و پژوهشی را در نقدهای خود بشناساند.

ادامه مطلب
دکتر قبادی در جلسه مدیران گروه های پژوهشی: ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به «فعلیت» برسد

دکتر قبادی در جلسه مدیران گروه های پژوهشی: ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به «فعلیت» برسد گالری

دکتر قبادی: ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به «فعلیت» برسد// استقرار نظام دانایی محور در پژوهشگاه، بدون حضور مدیران گروه ها، امکان پذیر نیست // نگاه آینده نگرانه باید از بدنه بجوشد

ادامه مطلب