مهم‌ترین اخبار - آرشیو

گزارش برگزاری نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی»

گزارش برگزاری نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی»

نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی» همراه با بازشناسی و نکوداشت دو دهه فعالیت-های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

ادامه مطلب