مهم‌ترین اخبار - آرشیو

مراسم معارفه دکتر پاکتچی سرپرست جدید پژوهشکده دانشنامه نگاری، برگزار شد

مراسم معارفه دکتر پاکتچی سرپرست جدید پژوهشکده دانشنامه نگاری، برگزار شد گالری

دکتر پاکتچی ضمن قدردانی از اعتماد وزیر علوم، دکتر قبادی و اعضای هیات امنا گفت: امروز بعد از سی سال کار در حوزه دایره المعارف. با مشکلات و ویژگی های کار این حوزه آشنا هستم. بنده هم به دو دلیل این الحاق را درست می دانم.

ادامه مطلب