مهم ترین اخبار - آرشیو

ویژگی‌های تمایزبخش طرح اعتلاء
درآمدی بر طرح ملی اعتلای علوم انسانی (قسمت دوم)

ویژگی‌های تمایزبخش طرح اعتلاء

طرح کلان و ملی اعتلا و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور از ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی برخوردار است که آن را از طرح‌های پژوهشی دیگر متمایز می‌کند. در این نوشتار به مولفه‌های تمایزبخش این طرح اشاره خواهیم کرد.

ادامه مطلب
در جستجوی نظریه علوم انسانی بومی
درآمدی بر طرح ملی اعتلای علوم انسانی (قسمت اول)

در جستجوی نظریه علوم انسانی بومی

نقد علوم انسانی از منظر این چالش‌ها، پژوهش‌های سه‌گانه زیر را الزامی می‌سازد: ۱) مطالعه انتقادی کاربست علوم انسانی جدید در ایران و بهره‌برداری از آن جهت اعتلا و ساماندهی علوم انسانی؛ ۲) مطالعۀ انتقادی تاریخ اقتباس، انتقال و آموزش علوم انسانی جدید در ایران و بهره‌برداری از آن جهت اعتلای علوم انسانی؛ ۳) تأمل انتقادی در مبانی نظری و بنیان‌های معرفتی علوم انسانی جدید و بازاندیشی در آن‌ها جهت اعتلای علوم انسانی.

ادامه مطلب
علوم انسانی و جامعه
برگزاری هشتمین نشست کمیته علمی طرح اعتلا

علوم انسانی و جامعه

هشتمین نشست کمیته علمی طرح اعتلا و ساماندهی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. علوم انسانی و جامعه محور اصلی مباحث طرح شده در این نشست بود.

ادامه مطلب