معرفی مسأله

مسئله نسبت بین مهارت و تحصیل و اشتغال دانش‎‎آموختگان علوم‎‎انسانی

مسئله‏ اول در طرح پیش ‏رو که از گستره و اهمیت بسیار زیادی نیز برخوردار است، در یک چشم‏‌انداز کلی ناظر بر وضعیت اشتغال دانش‏‌آموختگان علوم انسانی و راهکارهای افزایش اشتغال این قشر از جامعه‏‏ فارغ‏‌التحیصلان کشور است که مسائلی چون کارآمدی مواد درسی، مهارت‎‎افزایی کاربردی، رفع موانع پژوهش‏‌های کاربردی و تعامل مؤثر با نظام مدیریتی و توجه به نگاه کاربردگرایانه در برنامه‏‌ریزی‏‌های بلند مدت را در بر می‏‌گیرد. همچنین نگاه حمایتی و حفاظت از حقوق مادی و معنوی دستاوردهای علمی اصحاب علوم انسانی نیز از نکات دیگری است که در قالب این مسئله و عناوین مرتبط با آن برای انجام طرح‏‌های پژوهشی تبیین شده و می‏‌توان تعامل این محورها با اسناد بالادستی را مورد توجه قرار داد.

نتیجه‌ای یافت نشد.