سخنرانی ها

علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰
علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰

علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰

علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل‌های رایانشی داده‌های مندرج در مستندات علمی مسعود قیومی، پژوهشکده زبان‌شناسی چکیده: امروزه و منابع بسیار زیاد و متنوعی برای تولید محتوا وجود دارد حجم زیادی داده در پیرامون ما وجود دارد. هدف علم داده بررسی این حجم داده و استخراج دانش از آن است. علم داده دربرگیرنده علم رایانه، علم آمار و حوزه بررسی مورد نظر است که می‌تواند برای به‌دست‌آوردن دانش در حوزه علم، تجارت و صنعت به‌کار رود. برونداد کاربردی این دانش می‌تواند فراهم‌آوردن امکانات رفاهی در زندگی و همچنین سیاست‌گذاری کلان براساس جهت‌دهی افکار عمومی جامعه باشد. جنبه دیگر کاربرد دانش، تبیین علم است؛ ازاین‌رو، دانش وابسته به اطلاعات و داده است. اگر این سه موضوع را در یک ساختار سلسله‌مراتبی بررسی کنیم می‌بینیم که دانش در بالاترین سطح و داده در پایین‌ترین سطح این ساختار بوده و اطلاعات میان داده و دانش است. بنابراین، دانش براساس داده و اطلاعات شکل می‌گیرد. داده‌های خام که در محیط پیرامون موجود است و اطلاعات داده‌های پرمعنا و کاربردی است. برای علم داده چرخه‌ای وجود دارد که از درک مسئله هدف شروع‌شده و پس‌از جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده، تعیین ویژگی‌های مورد نظر، پردازش و مدل‌سازی، کار تجزیه و تحلیل و بازنمایی بصری داده انجام می‌پذیرد. رویکردی که در علم داده مطرح است همراستا با علوم انسانی دیجیتال است که در آن مجموعه‌ای از مشترکات علوم انسانی مرسوم و فناوری رایانه با یکدیگر مواجه شده و تلاش می‌شود با استفاده از روش‌شناختی علوم انسانی در قالب دنیای دیجیتال امروز به‌صورت کاربردی یا تهیه ابزار، دانش جدید به‌دست آید. در چارچوب طرح اعتلا و سامان‌دهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور تلاش شده‌است طرح با عنوان «کاربرد فناوری اطلاعات در علوم انسانی برای مسئله‌یابی و سیاستگذاری: تهیه یک الگوی کاربردی برای تحلیل موضوعی و مقایسه‌ای دادۀ علمی» با استفاده از علم داده در چارچوب علوم انسانی دیجیتال مستندات علمی گردآوری‌شده از منابع مختلف پردازش شود و با به‌دست‌آوردن اطلاعات مورد نظر و فراتحلیل آن دانش به‌دست آید و از این دانش برای سیاست‌گذاری در حوزه علم استفاده گردد.

ادامه مطلب
"علوم انسانی، تأثیر اجتماعی و توسعه"
گزارش نشست

"علوم انسانی، تأثیر اجتماعی و توسعه"

به اطلاع می رساند نشستی با عنوان "علوم انسانی، تأثیر اجتماعی و توسعه" توسط دبیرخانه طرح جامع اعتلا علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور و با همکاری مرکز پژوهش های علوم انسانی، مسئولیت اجتماعی و چشم انداز ایران در قرن آینده و مرکز پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید در روز یکشنبه مورخ ۲۳/۹/۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ به صورت آنلاین و برنامه اسکای برگزار گردید. سخنرانان نشست جناب دکتر عباس منوچهری (با عنوان: توسعه فراستمند: ضرورت ها و ظرفیت ها)، جناب دکتر مقصود فراستخواه (با عنوان: علوم انسانی و مسأله تأثیر اجتماعی) و جناب دکتر عماد افروغ (با عنوان: رابطه نظریه و عمل، از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی) بودند و مدیریت پنل سخنرانی را دکتر یحیی فوزی برعهده داشتند.

ادامه مطلب