سخنرانی ها - آرشیو

توسعه، بدون پیشرفت در علوم انسانی و اسلامی ممکن نیست
سخنرانی رییس جمهور در مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی

توسعه، بدون پیشرفت در علوم انسانی و اسلامی ممکن نیست

«در یک دورانی سایه مظلومیت و یا نوعی محرومیت بر سر علوم انسانی و اسلامی سایه افکند. جوانان مستعد دنبال علوم ریاضی و مهندسی و بعد هم علوم تجربی بودند و می‌گفتند جوانان بااستعداد باید به این رشته‌ها بروند و هر کسی که از این کاروان باز ماند، باید علوم انسانی را انتخاب کند. خوشحالم که این دوران خیلی سریع سپری شد و امروز دیگر برای کسی تردید وجود ندارد که توسعه و پیشرفت در علوم طبیعی و تجربی، بدون رشد و پیشرفت در علوم انسانی و اسلامی امکان پذیر نیست. حکمرانی شایسته است که می تواند جامعه را در مسیر درست هدایت کند».

ادامه مطلب
گزارش تجاری‌سازی فعالیت پژوهشی علوم انسانی، اجتماعی و هنر در استرالیا؛ بخش دوم
تجارب جهانی در کاربردی سازی علوم انسانی

گزارش تجاری‌سازی فعالیت پژوهشی علوم انسانی، اجتماعی و هنر در استرالیا؛ بخش دوم

در تبیین ربط اجتماعی غیر از تأکید بر مسئله و مسئله‌مند بودن مطالعات، فکر می‌کنم شاید بتوانیم حتی از آن مفهوم حیث التفاتی استفاده کنیم. منظور این است که یک مطالعه و تحقیق دارای حیث التفاتی و معطوف به مسئله‌ای در جامعه باشد و از این جهت اگر به ربط اجتماعی قائل باشیم، در واقع می‌توانیم یک وجه اشتراکی بین همۀ این چند مفهوم بدیل که از تجاری سازی بیان شد، پیدا کنیم. در سودمندی کاربردی سازی یا خود تجاری سازی، وجه مشترک که ربط اجتماعی یا مسئله‌مند بودن مطالعات باشد، نهفته است. این معطوف بودن به مسائل جامعه، به تعبیری آن حیث التفاتی است که علوم انسانی و اجتماعی باید داشته باشند.

ادامه مطلب
تجربه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی در استرالیا؛ بخش نخست
تجارب جهانی در کاربردی سازی علوم انسانی

تجربه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی در استرالیا؛ بخش نخست

مفهوم دیگر در تجاری‌سازی، بحث سودمندی یا فایده و کارکرد است. طبیعتاً طبق این تعریف، فقط همان شرط اول را دارد؛ یعنی بالفعل یا بالقوه یک مسئله یا مشکل یا نیازی را برطرف می‌کند؛ اما ممکن است که فعلاً در بازار -چه مؤثر چه غیرمؤثر- تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد. به عبارتی یک کار پژوهشی علوم انسانی، می‌تواند سودمند باشد؛ ولی کسی در بازار برایش ارزشی پرداخت نکند؛ حتی ممکن است تقاضایی هم وجود نداشته باشد؛ ولی بتوان آن را به عنوان یک کار سودمند بالقوه یا بالفعل به شمار آورد.

ادامه مطلب