اخبار

قرائت اهل بیت و قرائت عامه؛ تحلیلی تاریخ انگاره ای از گزارش‌های کهن شیعی درباره قرآن

مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند: قرائت اهل بیت و قرائت عامه، تحلیلی تاریخ انگاره ای از گزارش‌های کهن شیعی درباره قرآن "دکتر سیدمحمدهادی گرامی" چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰؛ ۱۶ الی ۱۷:۳۰ نشست بصورت مجازی برگزار خواهد شد. لینک شرکت در نشست: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-mel-xtn-zs۶

ادامه مطلب