معرفی گروه ها

تعداد بازدید:۲۱۹۴
  • گروه مطالعات تاریخی و فرهنگی قرآن:

در راستای راهبردهای مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی این گروه به پژوهش‌های قرآنی از منظر فرهنگ و مسائل انسان‌شناسی فرهنگی نظیر: مطالعه تاریخی روند و بافت فرهنگی نزول قرآن، لایه‌شناسی تاریخی متن قرآن (لایه‌های مکه و مدینه و زیرلایه‌ها)، نسخه‌شناسی مصحف، انسان‌شناسی تاریخی قرآن کریم (در حیطه‌های (ارتباط، خویشاوندی، تعلیم و تربیت، اقتصاد و سیاست) و تفسیرهای موضوعی مبادرت می ورزد .

مدیر گروه: دکتر مریم قبادی

  • گروه مطالعات زبان شناسی قرآن

 در راستای راهبردهای مرکز؛ محور مطالعات و پژوهش های  این گروه مباحث مختلف زبان‌شناسی [در سطوح آواشناسی، واج‌شناسی ( لحن و ویژگی‌های زبرزنجیره‌ای)، سازه‌شناسی (ساخت واژگان)، نحوشناسی (ساخت جمله)] و نیز مطالعات زبان‌شناختی با رویکردهای معناشناسی ،کاربردشناسی، ترجمه‌شناسی، ریشه‌شناسی، خط و نظام‌های نوشتاری و نشانه‌شناسی (نشانه‌شناسی ارتباطی، نشانه‌شناسی اجتماعی، گونه‌شناسی نشانگی و نشانه‌شناسی ادبی-هنری در قرآن کریم و...) است.

مدیر گروه: دکتر احمد پاکتچی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰