اساتید

تعداد بازدید:۲۴۱۴

اعضا هیات علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

 • دکتر فروغ پارسا( دانشیار)
 • دکتر مریم قبادی( استادیار)
 • دکتر زهرا محققیان( استادیار)
 • دکتر سیدمحمدهادی گرامی( استادیار)
 • دکتر آلا وحیدنیا( استادیار)
 • دکتر احمد پاکتچی(دانشیار)
 • دکتر هادی رهنما(استادیار)

علاوه بر اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اساتید دیگری از دانشگاه های دیگر به قرار ذیل برای تدریس دروس دعوت شده اند.

اساتید مدعو:

 • دکتر سید محمد علی ایازی: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات)
 • دکتر پروین بهارزاده: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا س)
 • دکترمهرداد عباسی: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد،واحد علوم تحقیقات)
 • دکتر نصرت نیلساز: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر محمد کاظم رحمتی: استادیار(عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی)
 • دکتر عباس اشرفی: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
 • دکتر محمد علی لسانی فشارکی: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج)
 • دکتر محمدهادی امین ناجی: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)
 • دکتر سیده زهرا مبلغ: استادیار(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
 • دکتر محمدعلی خوانین زاده: استادیار(عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)
 • دکتر علی صفری: استادیار(دانشگاه علوم حدیث شهر ری)

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱