دکتر یداله رفیعی

تعداد بازدید:۷۷۹۷

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 
مشخصات فردی

مقاله‌های علمی پژوهشی

مقاله‌های ارائه‌شده در همایش‌ها

راهنمایی پایان نامه/رساله

مشاوره پایان نامه/رساله

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱