دکتر معصومه نعمتی قزوینی

تعداد بازدید:۷۴۸۶

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 
 

 

 
 
مشخصات فردی
نام معصومه
نام خانوادگی نعمتی قزوینی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیک m.n136089@yahoo.com

 

مدارک تحصیلی
• ۱۳۸۹- دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
• ۱۳۸۵- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
• ۱۳۸۲- کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

جوایز و افتخارات
• دریافت لوح تقدیر از سومین همایش ملی علی (ع) پژوهی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی _۸ مهر ۱۳۹۴
• دریافت لوح تقدیر از سومین جشنواره علمی_ادبی دکتر طاهره صفارزاده در بخش پژوهش
• دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگرشایسته تقدیر در سال ۹۴
• دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر شایسته تقدیر در سال ۹۳
• دریافت لوح تقدیر از دومین همایش ملی علی (ع) پژوهی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲
• دریافت لوح تقدیر از نخستین همایش ملی نهج البلاغه قم، ۱۳۹۱
• دریافت لوح تقدیر به دلیل کسب رتبه نخست در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵
• دریافت لوح تقدیر به دلیل کسب رتبه ممتازی در مقطع کارشناسی از دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۲
• دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر سال ۹۶ پژوهشگاه علوم انسانی


سوابق اجرایی

 • معاون سردبیر مجله علمی-پژوهشی "آفاق الحضاره الاسلامیه"، از سال ۹۰ تا کنون
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی، از سال ۹۲ تا سال ۹۳
 • نماینده رسمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ۹۲ تا کنون
 • عضویت در شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مدیر مسئول مجله علمی_پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیّه
 • مدیر گروه پژوهشی تحقیقات ادبی در موضوعات مختلف-پژوهشکده زبان و ادبیات
 • عضویت در شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آبان 1398


تخصص

 • ادبیات معاصر عربی
 • ادبیات تطبیقی
 • روش تحقیق
 • ادبیات پایداری


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها

o عضویت در انجمن علمی اعجاز قرآن کریم ایران از ابتدای سال ۹۴
o عضویت در انجمن نقد ادبی ایران از ابتدای سال ۹۴
• عضویت در انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 

سوابق آموزشی
کارشناسی
• صرف و نحو، دانشگاه امام صادق (ع) (واحد خواهران)، به مدت یکسال.
• صرف و نحو و متون نظم و نثر و روزنامه و مجلات عربی، دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد خواهران) از سال ۸۶ تا ۸۹.
• صرف و نحو و بلاغت عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین از مهر ۸۹ تا تیر ۱۳۹۰.
کارشناسی ارشد
• متون نظم و نثر معاصر و شعر عباسی، گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۹۰ تاکنون.
• مقاله نویسی و محاضره

دکتری

• متون نظم و نثر عربی

طرحهای پژوهشی
• طرح پژوهشی "گفتمان ادبی در صحیفه سجادیه" (پایان یافته)
• طرح پژوهشی "بررسی سنجشی سوره های (جمعه، اعلی و بینه) به همراه ترجمه فارسی آن با رویکرد زبان شناسی نقش گرا" (پایان یافته)

مقالات علمی- پژوهشی
• چاپ مقاله «الترادف و قیمته الدلالیه فی لغه نهج البلاغه»، مجله علمی - پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه، شماره ۳۴_( باهمکاری)
• چاپ مقاله ای باعنوان «نقدی بر ترجمه سوره بیّنه از طاهره صفارزاده براساس الگوی انسجام»، فصلنامه علمی_پژوهشی پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه، شماره ۹.
• چاپ مقاله «قسوه الغربه و الحنین إلی الوطن فی شعر بعض شعراء المهجر المختارین»، مجله علمی_پژوهشی اللغه العربیه وآدابها، پردیس قم، پاییز ۹۳( باهمکاری)
• «تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی» منتشر شده در فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۶ (با همکاری)
• «بررسی و مقایسه رویکردهای استعمارستیزی در دو جریان کلاسیک و نوگرای شعر معاصر عراق»، منتشرشده درفصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره ۲ (با همکاری)
• «بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق» فصلنامه علمی–پژوهشی «لسان مبین»، دانشگاه قزوین. شماره ۴ (با همکاری)
• «المبنی الإزدواجی فی شعربدرشاکر السیاب»، فصلنامه علمی-پژوهشی «اللغه العربیه و آدابها»، دانشگاه پردیس قم، شماره ۱۲ (با همکاری)
• «النزعه الرومنسیه فی شعرصلاح لبکی» منتشر شده در فصلنامه علمی–پژوهشی «اللغه العربیه وآدابها»، دانشگاه پردیس قم، شماره ۱۵ (با همکاری)
• «نقد کتاب صرف ساده» دوفصلنامه علمی_پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۲۵ (با همکاری)
• «قناع یوسف (ع) فی الشعر الفلسطینی المعاصر» فصلنلمه علمی-پژوهشی اللغه العربه و آدابها- دانشگاه پردیس قم، شماره ۱۷ (با همکاری)
• «بررسی انسجام و پیوستگی در سوره صف با رویکرد زبانشناسی نقش گرا»، مجله علمی–پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس. شماره ۲۷ (با همکاری)
• «دراسه رثاء الحسین (ع) فی اشعار الإمام السجاد (ع)» دوفصلنامه علمی-پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه، شماره ۳۱ (با همکاری)
• چاپ مقاله «بررسی سنجشی اشعار سیاسی سپیده کاشانی و نازک المکلائکه» فصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، شماره ۷ (با همکاری)
• «الخطاب الادبی فی الصحیفه السجادیه»، فصلنامه علمی_پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز ۹۲
• «بررسی مقایسه ای اشعار نازک الملائکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی» دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (با همکاری)
• چاپ مقاله ای با عنوان» سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر»، مجله علمی پژوهشی لسان مبین. شماره ۲۸. تابستان ۹۶.
• چاپ مقاله ای با عنوان «بررسی تصویرپردازی صحنه‌های بهشت در گزیده کلام امام علی (ع) بر اساس دیدگاه سیّد قطب، پژوهشنامه نهج البلاغه، پاییز ۹۶
• چاپ مقاله ای با عنوان «زنان وگفتمان مردسالاری در ادبیات داستانی مصر؛ مورد کاوی داستانهای کوتاه محمد حسین هیکیل»، مجله زن در فرهنگ و هنر

• پذیرش مقاله با عنوان «بررسی مقایسه ای کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از طاهره صفارزاده»، مجله پژوهشهای قرآنی، شماره ۷۷.

• چاپ مقاله ای با عنوان« تجلیات الاغتراب و بواعثه فی شعر غادة السمان»، مجله دراسات فی العلوم الانسانیة، زمستان ۹۹

• چاپ مقاله ای با عنوان «تصویر شناسی خود و دیگری در سفرنامه های حج معاصر عربی»، فصلنامه لسان مبین، بهار 1400
• چاپ مقاله ای با عنوان «تحلیل انتقادی کتاب الأدب و النصوص لغیر الناطقین بها»، مجله نقدنامه ربان و ادبیات عربی، بهار و تابستان 1400.

 

مقالات علمی-ترویجی
• چاپ مقاله ای با عنوان (تحلیل و مقایسه رویکرد استعمارستیزی دراشعار حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی)، فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی (جیرفت)، شماره ۳۰ - (با همکاری)
• پذیرش مقاله ای با عنوان «تحلیل مقایسه ای کاربرد آموزه های دینی در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه»، مجله ادبیات و هنر دینی، شماره ۷.
• مقاله «تحلیل العناصر القصصیه فی روایه (شرق المتوسط) لعبد الرحمن منیف» واقع در سایت عربی زبان «انجمن نویسندگان شام»
• مقاله «الرمزیه فی شعر ابن نباته» واقع در سایت عربی زبان «دیوان العرب».
• مقاله «المدرسه السلافیه «نشأتها، أسسها، روادها» واقع در سایت عربی زبان «انجمن نویسندگان شام».
• چاپ مقاله «مبانی نقد اجتماعی در ادبیات»، فصلنامه دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۴.
• چاپ مقاله «نقد وبررسی کتاب مبادی العربیه ج ۴» دو فصلنامه نامه علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱۳.
• چاپ مقاله «بازتاب مفاهیم وتعابیر قرآن در آثار امین الریحانی» دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی» وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
• پذیرش مقاله «بررسی و تحلیل عناصر معنایی شعر بلند الحیدری»، مجله اللغه والأدب العرب، دانشگاه اهواز.

• پذیرش مقاله با عنوان «تحلیل خطبه حضرت زینب (س) در کوفه بر اساس نظریه کنش گفتار سرل»، مجله سفینه، شماره ۴۶، بهار ۹۴

•    چاپ مقاله ای با عنوان(فراخوانی میراث اسطوره ای در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده)، فصلنامه علمی_ترویجی مطالعات ادبیات تطبیقی(جیرفت)، شماره 31

 

 

شرکت در همایش ها
• چاپ مقاله ای باعنوان «تحلیل و مقایسه وطن گرایی در اشعار فرخی یزدی ومحمد مهدی جواهری»، کنگره ملی پژوهشهای کاربردی علوم انسانی اسلامی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، استان گلستان، ۱۴ اسفند ۹۳.
• چاپ مقاله ای باعنوان «ویژگی های ادبی ومحتوایی نیایش چهل¬ودوم صحیفه سجادیه براساس نظریه گفتمان»، کنگره ملی پژوهشهای کاربردی علوم انسانی اسلامی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، استان گلستان، ۱۴ اسفند ۹۳.
• انتشار چکیده مقاله ای با عنوان «ملامح النظره الاجتماعیه للأدب فی العصورالأولی من الأدب العربی» درهمایش بین المللی «العلوم الإنسانیه والثقافه فی عصرالعولمه، مستقبلها و تحدیاتها وإسهاماتها» جاکارتا-اندونزی.
• چاپ و ارائه مقاله با عنوان «بررسی مقایسه ای اشعارسیاسی-اجتماعی دو شاعر نامدار پارسی و عربی (فرخی یزدی و معروف الرصافی)» در همایش بین المللی ادبیات تطبیقی دانشگاه غریق قلعه ترکیه، آبان ۹۱
• چاپ و ارائه مقاله با عنوان «صلح طلبی و جنگ ستیزی در ادبیات خاورمیانه (براساس مطالعه موردی آثار سه شاعرنوگرای عراقی)» در همایش بین المللی خاورمیانه دانشگاه غریق قلعه ترکیه، اردیبهشت ۹۳
• چاپ و ارائه مقاله با عنوان «نظریه انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در خطبه ۱۴۰ نهج البلاغه» در همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات قم ۱۳۹۱
• چاپ مقاله «بررسی سیمای زن در اشعار فروغ فرخزاد و نازک الملائکه» در همایش ملی پژوهشهای ادبی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱.
• چاپ مقاله با عنوان «بررسی مقایسه ای اشعار سیاسی و اجتماعی فرخی یزدی و جمیل صدقی الزهاوی» در همایش ملی پژوهشهای ادبی در هرمزگان، ۱۳۹۲.
• چاپ مقاله ای با عنوان «تحلیل مقایسه ای وطن گرایی در شعر پایداری ایران و عراق» در دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی در دانشگاه فردوسی مشهد، مهر ۱۳۹۳
• «سیمای حضرت زینب (س) در شعر شیخ احمد وائلی»، کنگره بین المللی حضرت زینب (س)، تهران، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۴
• چاپ و ارائه مقاله ای با عنوان «نقدی بر ترجمه های معاصرعربی از رباعیات خیام»، دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
• چاپ مقاله ای با عنوان «جلوه های رمانتیسم در اشعار عبدالله بردونی»، نخستین همایش ملی شعر معاصر عربی؛ دانشگاه شهید مدنی، آبان ۹۷.
• چاپ مقاله ای با عنوان «بازتاب مؤلفه های جهان¬وطنی در شعر احمد مطر»، نخستین همایش ملی شعر معاصر عربی؛ دانشگاه شهید مدنی، آبان ۹۷.
• چاپ مقاله ای با عنوان «بن مایه های تعلیمی در اشعار محمدالفایزالقیروانی وادیب الممالک فراهانی»، سیزدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات

• چاپ مقاله ای با عنوان«گفتمان صلح در شعر زنانه عرب»، پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح، اسفند1398

• چاپ مقاله «بازخوانی گفتمان بازگشت به اسلام و بیداری اسلامی در سفرنامه حج محمد حسین هیکل»، اولین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی اسفند1399
• چاپ مقاله «تصویر ایران و فرهنگ ایرانی در سفرنامه محمد ثابت»، پنجمین کنفرانس بین المللی زبان ادبیات و تاریخ تمدن، دانشگاه تفلیس گرجستان، اسفند1399.


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
• «تحلیل مقایسه ای فراخوانی میراث در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده»، لیلا جدیدی
• «تحلیل و مقایسه مضامین مربوط به وطن در شعر حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی»، سهیلا اصغر زاده
• «جنبه های سوررئالیسم در آثار زکریا تامر»، فائقه میر محمد حسینی
• سبک شناسی آثار نثری ایلیا ابوماضی»، مریم آرمان بروجنی
• بازتاب ابعاد زندگی و شخصیت پیامبر اکرم (ص) در اشعار شیخ احمد سحنون»، اصغر منصور اکبری
• تصویر پردازی هنری در کتاب تمام نهج البلاغه بر اساس دیدگاه سید قطب، با تاکید بر صحنه های مرگ و جهان پس از آن»، سینا پروانه

• تحلیل جامعه شناختی رمان ارض النفاق اثر یوسف السباعی براساس نظریه گلدمن، رضا شیرپور

 

• تحلیل عناصر داستان در رمان «البحث عن جسد»، اشکان الوندی

• تصویر پردازی در شعر سعدی یوسف»، منا چنانی

• تحلیل مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار محمد الماغوط»، زهره حیدری

• تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی بر رمان های جزیره سرگردانی و الباب المفتوح با تأکید بر شخصیت پردازی.حمیده روزبهانی

• تحلیل ساختاری و محتوایی نمایشنامه الفارسة و الشاعر.اثر ممدوح عدوان، رعنا عبدی

• بررسی تطبیقی شخصیت پردازی در دو رمان أنا أحیا و خاله بازی؛ شیما شجاعی زاده

 

سخنرانی ها و نشست های علمی
• ارائه سخنرانی با موضوع «رهیافتی نوین در نقد ترجمه های معاصر از قرآن کریم»، سومین نشست تخصصی از سلسله نشست-های نقد ادبی و پژوهشهای بین رشته ای، دانشگاه گنبد کاووس، ۲۸ آبان ۹۳

• ارائه سخنرانی در نشست تخصصی «جلال آل احمد از دیدگاه نویسندگان عرب»، 11 آذر ۹۹

• ارائه سخنرانی « سرزمین وحی به روایت سفرنامه نویسان معاصر عرب»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیماه 1399

 

شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی
• گذراندن دروس صلاحیت مدرسی در دانشگاه تربیت مدرس و کسب گواهی صلاحیت مدرسی.
• کارگاه «متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی
• کارگاه «دانش افزایی مرجع شناسی»، پژوهشگاه علوم انسانی
• کارگاه «غدیرشناسی»، پژوهشگاه علوم انسانی
• کارگاه «روانشناسی مردان و زنان در خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی
• کارگاه «تحلیل انسجام در متن با روشی نوین»، پژوهشگاه علوم انسانی
• کارگاه «ادبیات مقاومت»، دانشگاه گیلان
• کارگاه «مقاله نویسی»، پژوهشگاه علوم انسانی
• کارگاه «نقد تطبیقی ادبیات داستانی»، پژوهشگاه علوم انسانی

ویرایش فنی
• نمایه سازی مجلات در پایگاههای بین المللی

 

کتاب
 

 • شعر پایداری در عراق معاصر
 • کتاب سرزمین وحی به روایت سفرنامه نویسان معاصر، چاپ اول 1399

 

ترجمه
• ترجمه مقاله ای با عنوان «مشارکت سیاسی زنان در کشورهای عربی» منتشر شده در فصلنامه ریحانه شماره ۱۰.
• ترجمه کتاب «موسوعه الحرکات الإسلامیه» به سفارش مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم و دردست انتشار.
• ترجمه جلد دوم از کتاب «وماأدریک ما علی» نوشته دکتر مهدی الفرطوسی به سفارش مرکز تحقیقات امام علی (ع) وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰