دکتر تقی پورنامداریان

تعداد بازدید:۱۳۹۳۱

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 
 
 

مشخصات فردی

نام تقی
نام خانوادگی پورنامداریان
تاریخ تولد 1320
مرتبه علمی استاد پایه 34
پست الکترونیک namdarian@ihcs.ac.ir


آشنایی با زبانهای:

انگلیسی، عربی

مدارک تحصیلی

 • 1358- دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • 1352- کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، پژوهشکده فرهنگ
 • 1349- کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشکده ادبیات 1370 - 1372
 • عضو شورای پژوهشکده ادبیات در سالهای اخیر که ادامه دارد.

تخصص

 • نقد ادبی
 • ادبیات غنایی
 • عرفان
 • حافظ
 • مولوی
 • عطار

مهارت

 • تصحیح نسخه خطی
 • فرهنگ نویسی
 • نقد شعر

سوابق آموزشی

 • درسهای مکتب های ادبی ، معانی ادبیات غنایی و تحقیق در متون عرفانی و تحقیق در نظم فارسی از درسهایی هستند که اینجانب در دوره دکتری تدریس می کنم در بعضی از این درس ها دانشجویان پژوهشگاه ، دانشگاه تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه خوارزمی شرکت می کنند .در دوره کارشناسی ارشد پژوهشگاه درس نظامی - خاقانی را نیز تدریس می کنم.

 • کارشناسی: حافظ، غزلیات شمس، مقاله نویسی، نقد ادبی، سنایی، ناصرخسرو
 • کارشناسی ارشد: نظامی- خاقانی، سنایی، ناصر خسرو، مثنوی، روش تحقیق
 • دکتری: مکتب های ادبی و نقد ادبی، ادبیات غنایی، تحقیق در متون نظم، تحقیق در متون نثر، تحقیق در متون عرفانی

کتابهای منتشر شده

 • مجموعه شعر: ساکن چو آب و روان چون ریگ، سال ۱۳۹۶، انتشارات سخن
 • جلد دوم داستان پیامبران در کلیات شمس، پژوهشگاه علوم انسانی 1393
 • عقل سرخ شرح داستان های رمزی سهروردی، انتشارات سخن، چاپ اول بهار 1390، چاپ دوم زمستان 1390، چاپ سوم 1392
 • در سایه ی آفتاب (ساختار شکنی در شعر مولوی)، انتشارات سخن، چاپ چهارم 1392
 • گمشده ی لب دریا (صورت ومعنی در شهر حافظ)، انتشارات سخن، چاپ چهارم 1392
 • خانه ام ابری است ، انتشارات سروش، چاپ چهارم با اضافات 1391 انتشارات مروارید
 • تصحیح و شرح منطق الطیر با شرکت دکتر محمود عابدی، انتشارات سمت 1390
 • درس فارسی برای دانشجویان خارجی، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ اول 1373، چاپ هفتم 1387، چاپ هشتم 1390
 • گزیده و شرح مخزن الاسرار با همکاری دکتر موسوی، انتشارات علمی و فرهنگی 1389، چاپ دوم، انتشارات رامک
 • رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1364، چاپ ششم 1386، چاپ هفتم 1389
 • سفر در مه {چاپ اول با نام تاملی در شعر شاملو 1357 انتشارات فرزان} چاپ دوم، با نام: سفر در مه، انتشارات چشم و چراغ، چاپ سوم: انتشارات نگاه، چاپ چهارم: انتشارات سخن 1386
 • دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و هنر عطار)، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ اول 1374، چاپ چهارم با اضافات 1386
 • داستان پیامبران در کلیات شمس، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ چهارم 1386
 • رهروان بی برگ (مجموعه شعر)، انتشارات سخن، 1381
 • جلد دوم، داستان پیامبران در کلیات شمس ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • جلد اول و دوم داستان پیامران در کلیات شمس ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انتشارات سخن
 • دیدار با سیمرغ (زندگی و اندیشه و عرفان عطار) چاپ ششم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • درس فارسی بر دانشجویان خارجی ، چاپ نهم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ تاریخی زبان فارسی ، چاپ آزمایشی دو جلد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقالات و سخنرانی ها

 • معرفی روش های مبتنی بر خطابه باستانی در نقد رتوریکی کتاب مقدس، با همکاری محمد احمدی (نقد و نظریه ادبی، سال دوم دوره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶
 • درآمدی بر مهمترین معانی اصطلاح رتوریک با همکاری محمد احمدی (فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه ... و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره اول، ۱۳۹۶
 • جایگاه قدسی شعر مولوی (کهن نامه ادب فارسی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۹۶، ص ۹۱-۱۰۸
 • معرفی دستنویس های سلک الجواهر با همکاری رضا صادقی (نامه فرهنگستان ویژه نامه مطالعات آسیای صغیر از ص ۸۳-۱۲۴ چاپ ۹۶

 

 •  بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط (آینه میراث، دوره جدید، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵
 • مشکلات فرهنگ نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه (مجله ادبیات سال دوم شماره ۵ سال ۶ شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۹۵
 • انسان در مثنوی مولوی، به مناسبت روز مولوی، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سخن رانی در بزرگداشت دکتر ابوالقاسمی ، در شب ابوالقاسمی ، موقوفات افشار
 • بررسی عنصر زمان در لیلی و مجنون نظامی، مطالعات نظریه و انواع ادبی، شمارۀ یک دانشگاه سبزوار (با شرکت دکتر رادلفر و حسن پور)
 • سخنرانی دربارۀ نقش داستان های منظوم مثنوی در پرورش فکری کودکان  سخنرانی، میزگرد در گروه فبک (فلسفۀ کودک) ۲۶/۲/۹۵
 • مقالۀ تقابل های همجوار، عنصری بلاغی و معنی ساز در مثنوی، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران، ادب فارسی، شمارۀ ۱، بهاروتابستان ۱۳۹۵ با شرکت لالۀ معرفت
 • مقاله شمس و مولوی. در کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی، یکشنبه ۴ مهر در خوی، همراه با رونمایی کتاب داستان پیامبران در کلیات شمس
 • مقالۀ اصول تربیتی مولوی، ۲۷ مهر با شرکت علی قیدی در مجلۀ گوهر گویا، دانشگاه اصفهان چاپ می شود. (گواهی آن صادر شده است)
 • مقالۀ فریدون مشیری، شاعر مردم، در تاریخ ۲۷ آذر در دانشگاه خرّم دره
 • مقالۀ مولوی، انسان، بیان. چاپ شده در ارج نامۀ دکتر تکمیل همایون
 • سخنرانی دربارۀ شعر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت روز شهریار، ۲۷ شهریور
 • سخنرانی به مناسبت روز پژوهش: تحت عنوان پژوهش و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۱ آذر   
 • ارائه سخنرانی در سمینار لغت نامه نویسی در لغت نامه دهخدا
 • سخنرانی علمی بین المللی : ۱- عطار و عقاید گنوسی همایش بین¬المللی عطار نیشابوری در دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه توکیو فروردین ماه ۱۳۹۴
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ (در سمینار بین المللی حافظ، چاپ شده در مجموع مقاله ها) در ویژه نامه همایش بین المللی حافظ، آذر ماه سال ۹۴
 • کلیات شمس ،غزل های مولوی ،در جلد پنجم دانشنامه زبان وادب
 • ادبیت و گزاره های ادبی ، مجله نقد ادبی شماره 27 سال 1393
 • بررسی وتحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیات ، متن پژوهی ادبی ، شماره 58 آذز 93 چاپ شده با همکاری الهام رستا ک
 • هرمنوتیک جدید و بعضی معیارهای تاویل ، ادبیات پارسی معاصر ، 1392 ، شماره 8، با همکاری سیاوش جعفری
 • زبان ومعنی در شعر نیمایوشیج ، جشن نامه استاد دکتر محمد تقی راشد محصل ، پژوهشگاه علوم انسانی 1394 ، ص 27- 39
 • سلوک اجتماعی حافظ در کتاب قافله نور، ارج نامه محمد علی موحد 1393
 • حافظ و خلاف عادت در صورت و معنی غزل (دانشگاه خوارزمی)، 1392
 • فرهنگ، زبان، معیار و ادبیات فارسی، نامگانه دکتر احمد علی رجایی سال 91 ، تجدید چاپ در بخارا ،شماره 86
 • نگاهی دیگر به جناس با خانم ناهید تهرانی، مجله فنون ادبی، بهار وتابستان 1390
 • اقتضای حال، زبان رمزی و تاویل شعر عرفانی، گوهر گویا، سال پنجم، شماره سوم پیاپی 19، پاییز 90
 • بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی با مریم سیدان، مجله تربیت معلم، بهار 1388 (در 89 به جاپ رسیده است).
 • مقاله انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با خانم طاهره ایشانی، مجله تربیت معلم بهمن 1390، بهار و تابستان 1389
 • تفسیر غزلی از مولوی، مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، شماره 11، بهار و تابستان 89
 • تداعی وفنون بدیعی، با ناهید تهرانی، مجله فنون ادبی (سال اول شماره اول 1388)
 • بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی، دانشگاه تربیت مدرس، ش 64، بهار 1388
 • عالم مثال افلاطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مولوی، پژوهش نامه شماره 9، پاییز 1388
 • پژوهشی ناب، نگاه نو، ش 82، تابستان 1388
 • تا در زمانه باقی تسن آواز باد و باران، اعتماد ملی، شهریور 1387
 • دگردیسی نمادها در شعر معاصر، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 11، پاییز و زمستان 1387 (محمد خسروی شکیب)
 • بررسی وجه شبه در کلیات شمس، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش186، تابستان 1387
 • روشنایی فضای سایه روشن، ضمیمه اعتماد، شماره 1897، اسفند 1387
 • عقل و فلسفه از نظرگاه عطار، اطلاعات، بهمن 1385
 • متن باز- متن بسته، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 148، بهار 1384 (مهیار عوی مقدم)
 • بررسی جنبه های زیبا شناختی معارف از دیدگاه صورتگرایی (فرمالیسم)، پژوهش های ادبی، سال1، ش4، تابستان 1383
 • رهروان بی برگ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 79، اردیبهشت 1383
 • اخوان در برزخ شعر گذشته و امروز، اطلاعات، شهریور 1383
 • باد صبا در ادبیات و عرفان، اطلاعات، شهریور 1382
 • نکاتی پیرامون مقاله عرفان سعدی، آینه میراث، شماره 18 و 19، پاییز و زمستان 1381
 • نقد و بررسی ساحل های شناور (نقد شعر)، همشهری 1380
 • طبع روان و آشنا با شعر کهن و نو، همشهری، شهریور 1380
 • حرفی بزن رمزی بگو از راویان رازها، همشهری، شهریور 1380
 • نگاهی به ویژگی های شعر احمد شاملو، همشهری، مرداد 1379
 • رودی که به دریا پیوست، اطلاعات، شهریور 1379
 • آخرین دیدار در واپسین لحظات، دنیای سخن، ش 87، شهریور و مهر 1378
 • ابوسعید ابوالخیر در آثار عطار، مجله دانشکده تربیت معلم زمستان 1378
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی، گلستان سال 2، شماره 3، پاییز 1377
 • جلوگاه سویه آشنای زندگی، زنان، شماره 50، دی و بهمن 1377
 • عرفان و مدارا، کیان، شماره 45، بهمن و اسفند 1377
 • عشق و غزل در ادب فارسی، زنان، سال 7، ش 43، خرداد 1377
 • غزلهای فارسی فضولی، ایران شناخت، شماره 5، تابستان 1376
 • عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، کیهان هوایی، شماره 1227، اردیبهشت 1376
 • نگاهی به داستان پردازی عطار، ادبیات داستانی، سال 5، ش 44، پاییز 1376
 • مساله معنی در شعر کلاسیک، کیان، شهریور و مهر 1375
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی (نقد شعر)، کیان، خرداد و تیر 1374
 • داستان پیامبران در کلیات شمس، ادبیات داستانی سال 3، شماره 26 و 27، آذر و دی 1373
 • احمد شاملو (در دانشنامه زبا ن وادب)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • ادبیات عرفانی (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • اسباب و صور ابهام در غزل های مولوی، نامه فرهنگستان
 • انسان در جهان بینی حافظ، سخن عشق، شماره 39
 • باد صبا: به بوی نافه ای ...، فصلنامه هنر، شماره 54
 • بررسی وتاویل چند نماد در شعر معاصر، با ابواقاسم رادفر – خلیل شاکری، مجله ادبیات معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی)
 • بلاغت مخاطب، نقد ادبی، مرکز تحقیقات، شماره 1
 • پایان بی قراری ماهان، کیان
 • پایگاه جنون در اندیشه عطار، یشت فرزانگی، جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی
 • تاویل غزلی از مولوی (جشن نامه اسماعیل سعادت)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • تحلیل داستان ملکوت باتکیه برساختارگرایی، مجله ادبی دانشگاه تهران
 • تخیل هنری و نمود آن در آثار عطار، گوهر گویا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، شماره 2
 • تصویر آفرینی در مرزبان نامه، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی
 • تفسیری دیگراز داستان شیخ صنعان، نامه فرهنگستان
 • حی بن یقظان (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشار فرهنگستان زبان
 • خیام از نگاهی دیگر، مجله دانشکده تربیت معلم
 • در آمدی برانواع ادبی، مجله دانشکده علوم انسانی قم
 • در برزخ شعر دیروز وامروز، باغ بی برگی (یادنامه اخوان)
 • رودی که به دریا پیوست، کیهان فرهنگی
 • روزگار حافظ (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • سرچشمه های فکری و رمز و تصوف در معارف بهاء ولد، با مهدی پرهام، مجله دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیمرغ و جبرئیل، دانشکده ادبیات مشهد
 • شهود زیبایی و عشق الهی، نامه فرهنگستان
 • عالم مثالی شعر حافظ (درخت معرفت، جشن نامه دکتر زرین کوب)
 • عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، در مجموعه در سایه خورشید ج 2
 • عطار (در دانشنامه زبان وادب)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • غزل های فارسی فضولی، ایران شناخت
 • کره جنوبی و زبان فارسی، فرهنگ، شماره 14
 • گفتگوی بامتن در تفسیر شعری از مولوی، مجله مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان
 • گمشده لب دریا، انسان از نظرگاه حافظ (جشن نامه دکر شهیدی)
 • مثنوی و خلاف عادت های معنایی و بیانی، مجله معارف دوره بیست وسوم، شماره 1
 • معرفت روحانی و رمزهای هندسی با فاطمه اکبری، گوهر گویا (مجله دانشگاه اصفهان)
 • مقاله ای درباره عطار و اندیشه های او در کتاب آشنایان ره عشق
 • مقاله تاملی در زبان قصا ید اخوان، با حجت اله بهمنی، مجله ادبیات معاصر، (پژوهشگاه علوم انسانی)
 • مولوی، افلاطون، یونگ ...، پژوهش نامه فرهنگ و ادب ویژه نامه بزرگداشت مولوی
 • نگاهی اجمالی به شعر و اندیشه مولوی، مجله فرهنگ
 • سلوک اجتماعی حافظ، در کتاب قافله شوق (ارج نامه محمدعلی موحد)
 • کلیات شمس در دانشنامه زبان و ادبیات
 • ادبیات و گزاره های ادبی، مجله نقد ادبی سال هفتم شماره 27
 • بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیات روزبهان بقلی ، با همکاری الهام رستاد در مجله متن پژوهی ادبی ، سال هفدهم ، شماره 85
 • هرمنوتیک جدید و تعیین معیارهای تأویل در شعر معاصر ، مجله ادبیات پارسی معاصر ، سال سوم ، شماره 4
 • عطار و عقاید گنوسی ، سمینار عطار، دانشگاه اصفهان و توکیو، (مقاله در شماره آینده گوهر گویا) چاپ می شود
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ در سمینار بین المللی حافظ (مقاله در مجموعه مقاله ها چاپ می شود)
 • نکته هایی چند پیرامون نقد. سخنرانی در همایش ملی نقد ادبی ایران ( در نامه نقد چاپ شده است)
 • و ...

مقاله هایی که در سمینار ها عرضه شده و زیر چاپ است

 • انواع گزاره های ادبی ، در هشتمین همایش بین المللی ترویج زبان در زنجان
 • عطار وعقاید گنوسی ، سمینار عطار ، اصفهان – توکیو
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ ، سمینار بین المللی حافظ در دانشگاه آزادتهران
 • نکته ای بدیع و پنهان در عرفان فارسی ، در سمینار عرفان ایرانی در ادبیات فارسی ،دانشگاه شانگهای
 • سبک شناسی بلاغت بازنمایی گفتار شخصیت ها در داستان خادم ومحتسب در مثنوی همراه حسن علی نژاد، در مقالات برگزیده هشتمین همایش ملی ، بهمن 1394

مقالات علمی ترویجی

 • دیگر به خانه برنمی گردد (نقد شعر قیصر امین پور) مجله تجربه، دوره جدید شماره 1
 • مقدمه ای بر ادبیات رمزی، مجله بخارا، آذر و دی 1390، شماره 84
 • غزلیات شمس، دکتر شفیعی کدکنی / نگاه نو

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی

 • مجری فرهنگ تاریخی زبان فارسی، پزوهشگاه علوم انسانی 1363 تا کنون
 • همکار فرهنگ تاریخی اصطلاحات عرفانی ،فطب عرفان دانشگاه اصفهان
 • همکار دایره المعارف داستان های فارسی ، با آقایان دکتر پارسا نسب ،دکتر ذوالفقاری ،وزارت ارشاد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

 • علی کیانی، علل و پیامدهای مخالفت با شعر از سده دهم تا سال ۱۳۰۰، شهریور ۹۶، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی
 • راضیه آبادیان،  تصحیح دیوان منوچهری، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، آبان ۱۳۹۶
 • سحر مهرابی، سبک شناسی منشات در قرن ۶-۸، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی آذر ۹۶
 • محمد احمدی، نقد رتوریکی (دانشگاه تهران)، دکتری، آبان ۹۶
 • مینا حفیظی،  تصحیح و شرح تمهیدات عین القضاۀ، دکتری، دی ۹۶،  پژوهشگاه علوم انسانی
 • پایان نامۀ دکتری هیوا حسن پور: تحلیل خمسۀ نظامی براساس نظریۀ روایت-شناسی گریماس، در پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۵/۳/۹۵
 • پایان نامۀ دکتری سارا سعیدی: تصحیح دیوان رشید وطواط با مقدمه و تعلیقات ۷ مهر ۹۵
 • پایان نامۀ دکتری علی قیدی: اصول تربیتی مولوی، ۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی
 • پایان نامۀ لالۀ معرفت: نقش تقابل ها در ساختار، بلاغت و زیبایی شناسی مثنوی (با تکیه بر دو دفتر اول) ۱۳۹۵، دانشگاه خوارزمی
 • بررسی معیارهای نقد آزاد بلگرامی و علی خان آرزو، رسالۀ کارشناسی ارشد، محسن حسنی حاجیوند پژوهشگاه علوم انسانی ۲۸/۶/۹۵
 • مضامین مکرر در شعر فارسی قرن پنجم. رسالۀ کارشناسی ارشد، محمد رزمی، پژوهشگاه علوم انسانی ۲۸/۶/۹۵
 • تصحیح دیوان غلامعلی آزاد بلگرامی، رسالۀ کارشناسی ارشد، بهمن بنی هاشمی، پژوهشگاه علوم انسانی ۳۱/۶/۹۵
 • تصحیح سلک الجواهر، رسالۀ کارشناسی ارشد، رضا صادقی ۷ مهر ۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی سال ۱۳۹۶:
 • توکلی، لفظ ومعنی در آثار قدما، پژوهشگاه علوم انسانی
 • منیر آفتاب ، جلو ه های ماورا الطبیعه در شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سلمان رحیمی، بایزید در متون عرفانی تا قرن هفتم ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • محمد مهدی مقیمی زاده ،تر جمه کتاب استعاره پانتر و مقایسه آن با استعاره در بلاغت اسلامی ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • حنیف افخمی ، جمال شناسی علم معانی ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • علی نژاد، سبک شناسی داستان های مولوی براساس سبک شناسی سیمپسون ، دانشگاه خوارزمی
 • مریم محمدی ، روح در ادب عرفانی تا قرن ششم ، دانشگاه پیام نور
 • میلاد عظیمی ، پور بهاء جامی ، دانشگاه تهران
 • جواد بشیری ، تاریخ شعرشیعی، دانشگاه تهران
 • امیرخانلو، ساختارهای نحوی منادا در غزل حافظ، دانشگاه تهران
 • معین کاظمی ، سیر واقعه و مکاشفات ، دانشگاه تربیت مدرس
 • ریاضت در تصوف از آغاز تا مولوی ، زینب افضلی، تقی پورنامداریان و دکتر محمد عابدی( استادان ان مشاور )،1393 دانشگاه تهران
 • تصحیح شرح شطحیات روزبهان بقلی، الهام رستاد دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۹۲.
 • بلاغت در اشعار نو اخوان به انضمام فرهنگ تصاویر شعری اخوان ثالث، گل آرا داورپناه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۹۲
 • بررسی و تحلیل تطبیقی استعاره در بلاغت اسلامی و نظریه استعاره بر اساس ترجمه کتاب پانتر، محمد مهدی مقیمی‌زاده دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۲.
 • بایزید بسطامی در متون عرفانی تا قرن هشتم و تدوین فرهنگ اقوال بایزید، سلمان رحیمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۹۲.
 • بازتاب صورت و معنای معارف بهاءولد در سه جزو از دیوان کبیر مولانا، دانشجو مهدی پرهام، دکتری، 1391، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
 • بررسی انتقادی سبک‌شناسی در ایران و پیشنهاد اصول بررسی سبکی (با تاکید بر کتاب سبک‌شناسی اثر پاول سیمپسون)، فاطمه کرد چگینی. دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۱.
 • توصیف ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی معنوی مولانا، محمد پاک نهاد دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۹۱.
 • نقد و تحلیل تأویل‌های شعر نو، سیاوش جعفری دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۹۱.
 • جلوه های فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر شفیعی کدکنی، دانشجو: یوسف عزیزیان، 1391، کارشناسی ارشد
 • جلوه‌های فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر شفیعی کدکنی، یوسف عزیزیان کارشناسی ارشد دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۱.
 • بررسی سبک اشعار به همراه فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی، نرگس منصوری حسن‌آبادی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۱.
 • بررسی تطبیقی بلاغت یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری،داود عمارتی‌مقدم، دکتری، دانشگاه مشهد ،1391.
 • سیر آفاق و انفس در تصوف و عرفان از ابتدا تا قرن نهم، آزاده مولایی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۹۱.
 • بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس نظریه ترامتنیت (با تأکید بر غزل‌های صایب تبریزی، غنی کشمیری و بیدل دهلوی)، دانشجو: سعید رحیمی، 1391
 • تحلیل گفتمان در چند داستان شاهنامه با تاکید بر انسجام متن زهرا مهربان اجائی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰
 • سبک‌شناسی شعر سه دهه بعد از انقلاب با تأکید بر سه شاعر (قیصر امین‌پور، محمد رضا عبدالملکیان، سلمان هراتی)، مهدی صادقی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۰.
 • بررسی و تحلیل صور خیال در شعر نیما، اخوان، شاملو به انضمام فرهنگ تصویری این سه شاعر، جلیل شاکری. دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۹۰.
 • بررسی و تحلیل قصاید شاعران نوپرداز (۱۳۰۰-‎۱۳۸۶)حجت‌الله بهمنی مطلق دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰.
 • بازتاب مثنوی در دیوان شمس تبریزی، محمد هانی ملازاده دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۰.
 • بازتاب اندیشه و کلام مشایخ صوفی در مثنوی معنوی، امیر داورپناه کارشناس ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰.
 • بررسی تطبیقی مفهوم عدم در مثنوی مولوی و متون بودایی (پراجنیاپارمیتا و مادیامیکاکاریکا (Madhyamakakarika))،دانشجو زیانگ نگوین تی هین ، کارشناسی ارشد 1390
 • فرهنگ موضوعی الانسان الکامل، دانشجو: بهاره فرخ آشتیانی، 1389، کارشناسی ارشد
 • بررسی نظام حکومتی غزنویان و تاثیر آن بر زبان و شیوه‌ی بیان مطالب در تاریخ بیهقی، راحله لاهوتی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۸۹.
 • بررسی غزلیات بهاریه در دیوان شمس/ سحر مهرابی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۸۹.
 • نظرگاه‌های آشکار و پنهان سعدی درباره‌ی خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستان، دانشجو: زهرا ابطحی، 1389، کارشناسی ارشد
 • مقایسه داستان های مثنوی معنوی با منابع آن در دفترهای اول و دوم، دانشجو: امید نقوی،1389، کارشناسی ارشد
 • نظرگاه‌های آشکار و پنهان سعدی درباره‌ی خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستان، زهرا ابطحی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۹.
 • تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر جنبه‌های ساختاری، روان‌شناختی و فمینیستی، رقیه هاشمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۹
 • تحلیل کیفیت انعکاس روایت های اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجسته فارسی (از1367 تا1387)، دانشجو: سید علی قاسم زاده، 1389، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابهام در شعر معاصر (نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد)، دانشجو احمد سنچولی، دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، 1389
 • فرهنگ اصطلاحات، ترکیبات و لغات دشوار دیوان فارسی اقبال لاهوری، نگارش عون ساجد نقوی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، تهران 1388
 • تحلیل ساختار و مضمون داستانک‌های معاصر فارسی، سمیه دولتیان کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۸.
 • تداعی و انگیزه‌های آن در مثنوی مولوی (دفتر اول و دوم)، محمد رضا ضیاء کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۷.
 • نمودهای پسامدرنسیم در آثار سیمین دانشور: نوآوری‌های سیمین دانشور در ادبیات داستانی معاصر، محیا سادات اصغری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۸۷.
 • تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامه‌های اکبر رادی (دهه چهل و پنجاه)، پژوهشگر مهسا رون .کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۶.
 • بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با تاکید بر قصاید خاقانی)، دانشجو: حامد نوروزی، 1386، کارشناسی ارشد
 • بررسی و تحلیل ساختارگرایانه‌ی داستان‌های مشترک مثنوی مولوی با مصیبت‌نامه منطق‌الطیر عطار نیشابوری، حنیف افخمی ستوده کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۸۶.
 • بررسی تطبیقی اندیشه های مولانا در مثنوی با آثار افلاطون، دانشجو عاتکه رسمی، دکتری، 1386، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • نوستالژی (دلتنگی برای گذشته) در شعر کلاسیک عرفانی (براساس غزلیات، قصاید و حدیقه سنایی، مخزن الاسرار نظامی، غزلیات و منطق الطیر عطار، غزلیات و مثنوی مولوی)، دانشجو: فاطمه کلاهچیان، 1386، دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • بررسی جلوه‌های فرهنگ مردم در آثار صادق هدایت و صادق چوبک ،زهرا ملاکریمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۶.
 • تحلیل و بررسی شازده احتجاب (ساختار، عناصر، جنبه‌های روانشناختی و فمنیستی)، مریم سیدان. کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۸۶.
 • معرفت در نوبت سوم کشف الاسرار، ویدا علی عسگری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۶.
 • مفهوم ایمان و کفر در مثنوی های عرفانی منطق الطیر، حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی، فرزاد جعفری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۶.
 • معرفی، تحلیل و طبقه بندی مقالات حافظ پژوهی از سال 1375تا 1370، دانشجو: خدیجه حاجیان، 1385، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه حماسه سرایی در ایران و هند با تاکید بر شاهنامه و مهابهاراتا، دانشجو: علیرضا صدیقی، 1385، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم، دانشجو: محمد بیرانوندی، 1385، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • جلوه‌های شعر تغزلی در مثنوی‌های تعلیمی عطار نیشابوری، فرزانه خلیل‌پور کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۵.
 • تصاویر زمانی در رمان جای خالی سلوچ، نگارش عبدالرسول شاکری .کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۵.
 • بررسی آثار یدالله رویایی با تکیه بر بیانیه شعر حجم، آزاده میرشکاک کارشناسی ارشد دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۵.
 • مقایسه‌ی حدیقه الحقیقه‌ی سنایی و مثنوی مولانا به لحاظ فرم و محتوا و سبک، دانشجو: حسینعلی بیات،1385، دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • تصحیح و تحقیق محک خسروی، تالیف میرزا خسرو بیگ گرجی، دکتری، تهران 1385
 • رویکرد جامعه‌شناختی و فمنیستی در تحلیل رمان سووشون، نگارش فاطمه سرمشقی.کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۸۵.
 • آشنایی‌زدایی در مثنوی، مریم گودرزی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‎۱۳۸۵.
 • نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی (با تاکید بر ده رمان برگزیده)، دانشجو: عسگر عسگری حسنکلو،1385، دانشگاه تربیت مدرس، دکترا
 • گفتگو در داستان‌های مثنوی، دانشجو: فاطمه شفیعی، 1385، کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء
 • ماخذ اندیشه‌های عرفانی امام محمد غزالی در کیمیای سعادت، دانشجو: لیلا شریفی، 1385، دانشگاه الزهراء، کارشناسی ارشد
 • اقلیم و مسائل اقلیمی در آثار دولت آبادی، دانشجو فاطمه داوودی مازندرانی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۸۴.
 • فنا و ارتباط با سعادت آدمی در مثنویهای عطار،عباس باقری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۴.
 • انعکاس مضامین و اندیشه‌های مطرح در معارف بهاءولد بر سه دفتر از مثنوی معنوی، دانشجو مهدی تبسمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۴.
 • ترجمه و شرح اعلام کتاب مبانی تصوف نوشته مارک سدویک، نعیمه دوستدار کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۴.
 • نقد و تحلیل و بررسی مقاله های فارسی درباره مثنوی معنوی از آغاز تا سال 1380 ه.ش، دانشجو: مصطفی گرجی، 1384، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • نقد و بررسی شیوه جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی ایران، دانشجو: حسین بیات، 1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • سر و بیان: بررسی مفهوم سر و بیان‌پذیری یا بیان ناپذیری آن در متون نثر فارسی عرفانی تا قرن هفتم، علی قیدی کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۳.
 • بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم، دانشجو: محسن حسینی موخر،1383، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی شخصیت حلاج در ادبیات فارسی از مولوی تا جامی، فیروز ولی زاده کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و ادبیات فارسی؛ ‎۱۳۸۳.
 • تحلیل و نقد تشبیه در شعر معاصر فارسی بر اساس آثار سه تن از شاعران نوپرداز: نیما، سهراب شپهری، اخوان ثالث، دانشجو: احمد رضایی جمکرانی، 1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه نیایش و گفتگوی انسان و خدا در شاهنامه و مثنوی، دانشجو: معصومه خدادادی مهاباد،1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابزار بیان اندیشه در مثنوی شریف (دفتر اول و دوم)، محسن یارمحمدی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۳.
 • تحلیل و بررسی انتقادی کتاب (بیاض و سواد سیرجانی)، دانشجو: محسن پورمختار، 1383، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • انسان کامل در مثنوی‌های عطار، دانشجو لیلا عاطفه‌پورکارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۸۲
 • عقل و نقد آن در مثنوی‌های عطار، دانشجو: لیلا آذرنوا، 1382، دانشگاه تربیت معلم تهران، کارشناسی ارشد
 • روند معیارسازی زبان فارسی، دانشجو: ناصر قلی سارلی، 1382، دکتری
 • مثنوی و تأویل حکایات و داستانهای آن، دانشجو: جلیل شاکری، کارشناسی ارشد 1382پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بررسی هفت وادی منطق‌الطیر و مقایسه آن با مثنوی معنوی، تهیه کننده و تنظیم محمد طایر قدسیکارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۲.
 • نقد و مقایسه تحلیلی تعابیر و تصاویر دنیا در شعر فارسی (تا قرن هفتم)، 1381، دانشجو: محمدرضا یوسفی کوپایی، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزارویک شب، دانشجو: محبوبه خراسانی، کارشناسی ارشد، 1380 دانشگاه شهید بهشتی
 • خشونت و مدارا در مثنوی، محسن معینی ازغدی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۰.
 • تحلیل ساختاری و معنایی الهی‌نامه، فاطمه اسماعیلی اردستانی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۰.
 • شادی و امید در مثنوی مولوی، نگارش مینا حجت کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۰.
 • شخصیت‌بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمس، امیر داورپناه کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۰.
 • بیان رمزی در غزلیات شمسی (پیوند معنایی میان محسوس و معقول در غزلهای مولانا)، دانشجو: رحمان مشتاق مهر،1379، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • سر آغاز و سیر ادبیات داستانی کردی، محمد رحیمیان. کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۷۹.
 • تشخیص (Personification) در شعر سهراب سپهری، پژوهش محمدجواد زینلی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۹.
 • بررسی زبانی و مفهومی بهگود گیتا ( همراه با مباحث تطبیقی در عرفان ایرانی )، مهدی علایی. دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • زندگی و مرگ در شاهنامه فردوسی، نگارش علیرضا صدیقی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • مقایسه و تحلیل تمثیلهای مشترک سنایی، عطار و مولانا/ دانشجو مریم بنی‌عامریان .کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • جلوه‌های وصف در شعر معاصر (نیما، اخوان، شاملو)، نسرین جابری‌پور کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد 1332 - بهمن 1357، دانشجو: فاطمه محمدی شکیبا،1378، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • نقد و بررسی طنز، هجو و عزل از مشروطه تا 1332، دانشجو: جهانگیر صفری، 1378، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مواجهه نیما با طبیعت، دانشجو: علی محمدی آسیابادی،1378، دانشگاه تربیت معلم تهران،کارشناسی ارشد
 • هماهنگی "صورت و معنی" در اشعار سیاسی اجتماعی ملک‌الشعراء بهار، دانشجو: رکسانا حمیدی،1378، کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی
 • تاویل ساختاری هفت پیکر، نصرا... زیرک کارشناسی ار شد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۷
 • بررسی جلوه‌های موسیقی شعر در غزلیات شمس، دانشجو فریبا شکوری هشتجین، کارشناسی ارشد 1377، دانشگاه تربیت مدرس
 • ترجمه بخشی از کتاب مطالعاتی در عرفان اولیه در شرق نزدیک و شرق میانه، دانشجو: مریم محمدی، 1377،کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • آزمون و گونه‌های آن در آثار حماسی فارسی، ولی‌اله قائدی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۷.
 • اسلام و کمدی الهی، نویسنده میگوئل آسین پلاسیوس/ مترجم محمد دست‌پیشه. کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۷۷.
 • ترکیبات تأویلی تصویری قرآن و حدیث در شعر فارسی تا پایان قرن هفتم هجری – قمری، حمزه خلیلی واوسری .کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، [‎۱۳۷۷].
 • مثنوی انتهانامه (سلطان ولد)/ تصحیح و تعلیق اسماعیل گنجه‌ای کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۷.
 • سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات‌فارسی (از مشروطه تا شهریور 1320)، دانشجو: محمدصادق بصیری، 1376، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • تحلیل سیر نقد داستان در ایران (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)، دانشجو: محسن ذوالفقاری، 1376، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • تصیحیح سه اصل نخست از فصل دوم تذکره خیرالبیان تالیف ملک‌شاه حسین کیانی سیستانی(‎۱۰۱۹هجری قمری)، تصحیح و تعلیقات عبدالعلی اویسی کهخا کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۷۶.
 • تصحیح مثنوی محمود وایاز، تصحیح و تعلیقات محمد مجوزی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۶.
 • آینه و کاربردهای آن در تصویرهای مثنوی، دانشجو عباس لایق کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۶.
 • بررسی آثار اسدی طوسی و ارتباط آنها با فرهنگ و زبانهای باستانی، ابوالفضل خطیبی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۵.
 • تاریخ و تطور علوم بلاغت تا اوایل قرن ششم هجری (ترجمه فصل های اول، دوم و سوم از کتاب: البلاغه، تطور و تاریخ نوشته دکتر شوقی ضیف)،محمد رضا ترکی کارشناسی ارشد موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۵
 • تلمیح در سه اثر عطار (منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه و الهی‌نامه)، دانشجو فرزاد بختیاری مرکیه. ارشد کارشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۵.
 • جلوه‌های قرآن در انواع شعر فارسی از رودکی تا عطار، سکینه رسمی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ؛ ‎۱۳۷۵.
 • عناصر حماسی و اسطوره‌ای شاهنامه در شعر فارسی از ابتدا تا قرن پنجم، مهین نادری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ؛ ‎۱۳۷۵.
 • وندهای فارسی میانه براساس گزیده های زادسپرم و مقایسه آن با فارسی نو، خسرو قلیزاده قلعه کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۷۵.
 • نقد و بررسی شخصیت ها و مکان های عرفانی در غزلیات سعدی با توجه به آثار دیگر سعدی،لیلا ولی زاده پاشا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۷۵.
 • نقد شعر در آثار اخوان، بهرام پروین. کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۴.
 • تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم، دانشجو: محمدعلی محمدی،1374، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • تعیین داستانهای جامع الهی‌نامه، منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه و بررسی شخصیتهای داستانی در مثنویهای داستانی فریدالدین عطار نیشابوری ، پژوهش شمس‌الدین مظلومی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۴.
 • جنبه‌های ادبی در تاریخ بیهقی، دانشجو: حمید عبدالهیان، 1374، کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی
 • حکایتهای فارسی از زبان حیوانات (فابلهای فارسی) تاقرن دهم، دانشجو: محمد تقوی، 1374،دکترا دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی تعبیرات و اصطلاحات عرفانی نوبت سوم کشف الاسرار میبدی ،فاطمه گردینی ،کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،زبان و ادبیات فارسی تهران۱۳۷۴.
 • اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی (از آغاز تا اوایل قرن هفتم)، مهین پناهی،کارشناسی ارشد، 1362، دانشگاه علامه طباطبایی
 • تضرع، سوز و ابتهال در مثنوی معنوی (دفتر اول و دوم) و نگاهی به پیشینه آن، دانشجو: حسن رضایی خیرآبادی، دانشجو: حسن رضایی خیرآبادی، دانشگاه شهید بهشتی
 • سیاست و اجتماع در اشعار مهدی اخوان‌ثالث (م - امید)، دانشجو: کاظم رحیمی نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • و ...

از ۱۱فروردین تا ۲۳ اردیبهشت به دعوت دانشگاه مطالعات زبان های خارجی توکیو. به کشور ژاپن رفتم و فعالیت های فرهنگی زیر انجام شد:

 • شرح و تدریس نی نامه به استادان و دانشجویان ۶ ساعت در دانشگاه زبان-های خارجی توکیو
 • تفسیر دو غزل از غزلهای مولوی ۲ ساعت در بخش فارسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی توکیو
 • داستان گویی مولوی برای فهم معارف عرفانی و اخلاقی، در دانشگاه شهر اوساکا
 • گزینش حدود ۶۰ غزل از کل غزل های مولوی به منظور فراهم آوردن کتابی درسی برای تحقیق خانم دکتر ساساکی
 • سخن رانی دربارۀ عقل سرخ و سهروردی دانشگاه کی یو ۳ ساعت. در دانشکدۀ فلسفه – که قرار است به صورت مقاله هم چاپ شود.

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۲