دکتر تقی پورنامداریان

تعداد بازدید:۱۲۱۵۸
 

مشخصات فردی

نام تقی
نام خانوادگی پورنامداریان
تاریخ تولد 1320
مرتبه علمی استاد پایه 34
پست الکترونیک namdarian@ihcs.ac.ir


آشنایی با زبانهای:

انگلیسی، عربی

مدارک تحصیلی

 • 1358- دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • 1352- کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، پژوهشکده فرهنگ
 • 1349- کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشکده ادبیات 1370 - 1372
 • عضو شورای پژوهشکده ادبیات در سالهای اخیر که ادامه دارد.

تخصص

 • نقد ادبی
 • ادبیات غنایی
 • عرفان
 • حافظ
 • مولوی
 • عطار

مهارت

 • تصحیح نسخه خطی
 • فرهنگ نویسی
 • نقد شعر

سوابق آموزشی

 • درسهای مکتب های ادبی ، معانی ادبیات غنایی و تحقیق در متون عرفانی و تحقیق در نظم فارسی از درسهایی هستند که اینجانب در دوره دکتری تدریس می کنم در بعضی از این درس ها دانشجویان پژوهشگاه ، دانشگاه تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه خوارزمی شرکت می کنند .در دوره کارشناسی ارشد پژوهشگاه درس نظامی - خاقانی را نیز تدریس می کنم.

 • کارشناسی: حافظ، غزلیات شمس، مقاله نویسی، نقد ادبی، سنایی، ناصرخسرو
 • کارشناسی ارشد: نظامی- خاقانی، سنایی، ناصر خسرو، مثنوی، روش تحقیق
 • دکتری: مکتب های ادبی و نقد ادبی، ادبیات غنایی، تحقیق در متون نظم، تحقیق در متون نثر، تحقیق در متون عرفانی

کتابهای منتشر شده

 • مجموعه شعر: ساکن چو آب و روان چون ریگ، سال ۱۳۹۶، انتشارات سخن
 • جلد دوم داستان پیامبران در کلیات شمس، پژوهشگاه علوم انسانی 1393
 • عقل سرخ شرح داستان های رمزی سهروردی، انتشارات سخن، چاپ اول بهار 1390، چاپ دوم زمستان 1390، چاپ سوم 1392
 • در سایه ی آفتاب (ساختار شکنی در شعر مولوی)، انتشارات سخن، چاپ چهارم 1392
 • گمشده ی لب دریا (صورت ومعنی در شهر حافظ)، انتشارات سخن، چاپ چهارم 1392
 • خانه ام ابری است ، انتشارات سروش، چاپ چهارم با اضافات 1391 انتشارات مروارید
 • تصحیح و شرح منطق الطیر با شرکت دکتر محمود عابدی، انتشارات سمت 1390
 • درس فارسی برای دانشجویان خارجی، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ اول 1373، چاپ هفتم 1387، چاپ هشتم 1390
 • گزیده و شرح مخزن الاسرار با همکاری دکتر موسوی، انتشارات علمی و فرهنگی 1389، چاپ دوم، انتشارات رامک
 • رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1364، چاپ ششم 1386، چاپ هفتم 1389
 • سفر در مه {چاپ اول با نام تاملی در شعر شاملو 1357 انتشارات فرزان} چاپ دوم، با نام: سفر در مه، انتشارات چشم و چراغ، چاپ سوم: انتشارات نگاه، چاپ چهارم: انتشارات سخن 1386
 • دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و هنر عطار)، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ اول 1374، چاپ چهارم با اضافات 1386
 • داستان پیامبران در کلیات شمس، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ چهارم 1386
 • رهروان بی برگ (مجموعه شعر)، انتشارات سخن، 1381
 • جلد دوم، داستان پیامبران در کلیات شمس ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • جلد اول و دوم داستان پیامران در کلیات شمس ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انتشارات سخن
 • دیدار با سیمرغ (زندگی و اندیشه و عرفان عطار) چاپ ششم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • درس فارسی بر دانشجویان خارجی ، چاپ نهم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ تاریخی زبان فارسی ، چاپ آزمایشی دو جلد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقالات و سخنرانی ها

 • معرفی روش های مبتنی بر خطابه باستانی در نقد رتوریکی کتاب مقدس، با همکاری محمد احمدی (نقد و نظریه ادبی، سال دوم دوره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶
 • درآمدی بر مهمترین معانی اصطلاح رتوریک با همکاری محمد احمدی (فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه ... و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره اول، ۱۳۹۶
 • جایگاه قدسی شعر مولوی (کهن نامه ادب فارسی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۹۶، ص ۹۱-۱۰۸
 • معرفی دستنویس های سلک الجواهر با همکاری حسین صادقی (نامه فرهنگستان ویژه نامه مطالعات آسیای صغیر از ص ۸۳-۱۲۴ چاپ ۹۶

 

 •  بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط (آینه میراث، دوره جدید، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵
 • مشکلات فرهنگ نویسی با نگاهی به فرهنگ جامع و فرهنگ شاهنامه (مجله ادبیات سال دوم شماره ۵ سال ۶ شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۹۵
 • انسان در مثنوی مولوی، به مناسبت روز مولوی، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سخن رانی در بزرگداشت دکتر ابوالقاسمی ، در شب ابوالقاسمی ، موقوفات افشار
 • بررسی عنصر زمان در لیلی و مجنون نظامی، مطالعات نظریه و انواع ادبی، شمارۀ یک دانشگاه سبزوار (با شرکت دکتر رادلفر و حسن پور)
 • سخنرانی دربارۀ نقش داستان های منظوم مثنوی در پرورش فکری کودکان  سخنرانی، میزگرد در گروه فبک (فلسفۀ کودک) ۲۶/۲/۹۵
 • مقالۀ تقابل های همجوار، عنصری بلاغی و معنی ساز در مثنوی، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران، ادب فارسی، شمارۀ ۱، بهاروتابستان ۱۳۹۵ با شرکت لالۀ معرفت
 • مقاله شمس و مولوی. در کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی، یکشنبه ۴ مهر در خوی، همراه با رونمایی کتاب داستان پیامبران در کلیات شمس
 • مقالۀ اصول تربیتی مولوی، ۲۷ مهر با شرکت علی قیدی در مجلۀ گوهر گویا، دانشگاه اصفهان چاپ می شود. (گواهی آن صادر شده است)
 • مقالۀ فریدون مشیری، شاعر مردم، در تاریخ ۲۷ آذر در دانشگاه خرّم دره
 • مقالۀ مولوی، انسان، بیان. چاپ شده در ارج نامۀ دکتر تکمیل همایون
 • سخنرانی دربارۀ شعر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت روز شهریار، ۲۷ شهریور
 • سخنرانی به مناسبت روز پژوهش: تحت عنوان پژوهش و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۱ آذر   
 • ارائه سخنرانی در سمینار لغت نامه نویسی در لغت نامه دهخدا
 • سخنرانی علمی بین المللی : ۱- عطار و عقاید گنوسی همایش بین¬المللی عطار نیشابوری در دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه توکیو فروردین ماه ۱۳۹۴
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ (در سمینار بین المللی حافظ، چاپ شده در مجموع مقاله ها) در ویژه نامه همایش بین المللی حافظ، آذر ماه سال ۹۴
 • کلیات شمس ،غزل های مولوی ،در جلد پنجم دانشنامه زبان وادب
 • ادبیت و گزاره های ادبی ، مجله نقد ادبی شماره 27 سال 1393
 • بررسی وتحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیات ، متن پژوهی ادبی ، شماره 58 آذز 93 چاپ شده با همکاری الهام رستا ک
 • هرمنوتیک جدید و بعضی معیارهای تاویل ، ادبیات پارسی معاصر ، 1392 ، شماره 8، با همکاری سیاوش جعفری
 • زبان ومعنی در شعر نیمایوشیج ، جشن نامه استاد دکتر محمد تقی راشد محصل ، پژوهشگاه علوم انسانی 1394 ، ص 27- 39
 • سلوک اجتماعی حافظ در کتاب قافله نور، ارج نامه محمد علی موحد 1393
 • حافظ و خلاف عادت در صورت و معنی غزل (دانشگاه خوارزمی)، 1392
 • فرهنگ، زبان، معیار و ادبیات فارسی، نامگانه دکتر احمد علی رجایی سال 91 ، تجدید چاپ در بخارا ،شماره 86
 • نگاهی دیگر به جناس با خانم ناهید تهرانی، مجله فنون ادبی، بهار وتابستان 1390
 • اقتضای حال، زبان رمزی و تاویل شعر عرفانی، گوهر گویا، سال پنجم، شماره سوم پیاپی 19، پاییز 90
 • بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی با مریم سیدان، مجله تربیت معلم، بهار 1388 (در 89 به جاپ رسیده است).
 • مقاله انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با خانم طاهره ایشانی، مجله تربیت معلم بهمن 1390، بهار و تابستان 1389
 • تفسیر غزلی از مولوی، مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، شماره 11، بهار و تابستان 89
 • تداعی وفنون بدیعی، با ناهید تهرانی، مجله فنون ادبی (سال اول شماره اول 1388)
 • بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی، دانشگاه تربیت مدرس، ش 64، بهار 1388
 • عالم مثال افلاطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مولوی، پژوهش نامه شماره 9، پاییز 1388
 • پژوهشی ناب، نگاه نو، ش 82، تابستان 1388
 • تا در زمانه باقی تسن آواز باد و باران، اعتماد ملی، شهریور 1387
 • دگردیسی نمادها در شعر معاصر، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 11، پاییز و زمستان 1387 (محمد خسروی شکیب)
 • بررسی وجه شبه در کلیات شمس، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش186، تابستان 1387
 • روشنایی فضای سایه روشن، ضمیمه اعتماد، شماره 1897، اسفند 1387
 • عقل و فلسفه از نظرگاه عطار، اطلاعات، بهمن 1385
 • متن باز- متن بسته، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 148، بهار 1384 (مهیار عوی مقدم)
 • بررسی جنبه های زیبا شناختی معارف از دیدگاه صورتگرایی (فرمالیسم)، پژوهش های ادبی، سال1، ش4، تابستان 1383
 • رهروان بی برگ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 79، اردیبهشت 1383
 • اخوان در برزخ شعر گذشته و امروز، اطلاعات، شهریور 1383
 • باد صبا در ادبیات و عرفان، اطلاعات، شهریور 1382
 • نکاتی پیرامون مقاله عرفان سعدی، آینه میراث، شماره 18 و 19، پاییز و زمستان 1381
 • نقد و بررسی ساحل های شناور (نقد شعر)، همشهری 1380
 • طبع روان و آشنا با شعر کهن و نو، همشهری، شهریور 1380
 • حرفی بزن رمزی بگو از راویان رازها، همشهری، شهریور 1380
 • نگاهی به ویژگی های شعر احمد شاملو، همشهری، مرداد 1379
 • رودی که به دریا پیوست، اطلاعات، شهریور 1379
 • آخرین دیدار در واپسین لحظات، دنیای سخن، ش 87، شهریور و مهر 1378
 • ابوسعید ابوالخیر در آثار عطار، مجله دانشکده تربیت معلم زمستان 1378
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی، گلستان سال 2، شماره 3، پاییز 1377
 • جلوگاه سویه آشنای زندگی، زنان، شماره 50، دی و بهمن 1377
 • عرفان و مدارا، کیان، شماره 45، بهمن و اسفند 1377
 • عشق و غزل در ادب فارسی، زنان، سال 7، ش 43، خرداد 1377
 • غزلهای فارسی فضولی، ایران شناخت، شماره 5، تابستان 1376
 • عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، کیهان هوایی، شماره 1227، اردیبهشت 1376
 • نگاهی به داستان پردازی عطار، ادبیات داستانی، سال 5، ش 44، پاییز 1376
 • مساله معنی در شعر کلاسیک، کیان، شهریور و مهر 1375
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی (نقد شعر)، کیان، خرداد و تیر 1374
 • داستان پیامبران در کلیات شمس، ادبیات داستانی سال 3، شماره 26 و 27، آذر و دی 1373
 • احمد شاملو (در دانشنامه زبا ن وادب)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • ادبیات عرفانی (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • اسباب و صور ابهام در غزل های مولوی، نامه فرهنگستان
 • انسان در جهان بینی حافظ، سخن عشق، شماره 39
 • باد صبا: به بوی نافه ای ...، فصلنامه هنر، شماره 54
 • بررسی وتاویل چند نماد در شعر معاصر، با ابواقاسم رادفر – خلیل شاکری، مجله ادبیات معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی)
 • بلاغت مخاطب، نقد ادبی، مرکز تحقیقات، شماره 1
 • پایان بی قراری ماهان، کیان
 • پایگاه جنون در اندیشه عطار، یشت فرزانگی، جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی
 • تاویل غزلی از مولوی (جشن نامه اسماعیل سعادت)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • تحلیل داستان ملکوت باتکیه برساختارگرایی، مجله ادبی دانشگاه تهران
 • تخیل هنری و نمود آن در آثار عطار، گوهر گویا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، شماره 2
 • تصویر آفرینی در مرزبان نامه، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی
 • تفسیری دیگراز داستان شیخ صنعان، نامه فرهنگستان
 • حی بن یقظان (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشار فرهنگستان زبان
 • خیام از نگاهی دیگر، مجله دانشکده تربیت معلم
 • در آمدی برانواع ادبی، مجله دانشکده علوم انسانی قم
 • در برزخ شعر دیروز وامروز، باغ بی برگی (یادنامه اخوان)
 • رودی که به دریا پیوست، کیهان فرهنگی
 • روزگار حافظ (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • سرچشمه های فکری و رمز و تصوف در معارف بهاء ولد، با مهدی پرهام، مجله دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیمرغ و جبرئیل، دانشکده ادبیات مشهد
 • شهود زیبایی و عشق الهی، نامه فرهنگستان
 • عالم مثالی شعر حافظ (درخت معرفت، جشن نامه دکتر زرین کوب)
 • عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، در مجموعه در سایه خورشید ج 2
 • عطار (در دانشنامه زبان وادب)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • غزل های فارسی فضولی، ایران شناخت
 • کره جنوبی و زبان فارسی، فرهنگ، شماره 14
 • گفتگوی بامتن در تفسیر شعری از مولوی، مجله مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان
 • گمشده لب دریا، انسان از نظرگاه حافظ (جشن نامه دکر شهیدی)
 • مثنوی و خلاف عادت های معنایی و بیانی، مجله معارف دوره بیست وسوم، شماره 1
 • معرفت روحانی و رمزهای هندسی با فاطمه اکبری، گوهر گویا (مجله دانشگاه اصفهان)
 • مقاله ای درباره عطار و اندیشه های او در کتاب آشنایان ره عشق
 • مقاله تاملی در زبان قصا ید اخوان، با حجت اله بهمنی، مجله ادبیات معاصر، (پژوهشگاه علوم انسانی)
 • مولوی، افلاطون، یونگ ...، پژوهش نامه فرهنگ و ادب ویژه نامه بزرگداشت مولوی
 • نگاهی اجمالی به شعر و اندیشه مولوی، مجله فرهنگ
 • سلوک اجتماعی حافظ، در کتاب قافله شوق (ارج نامه محمدعلی موحد)
 • کلیات شمس در دانشنامه زبان و ادبیات
 • ادبیات و گزاره های ادبی، مجله نقد ادبی سال هفتم شماره 27
 • بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیات روزبهان بقلی ، با همکاری الهام رستاد در مجله متن پژوهی ادبی ، سال هفدهم ، شماره 85
 • هرمنوتیک جدید و تعیین معیارهای تأویل در شعر معاصر ، مجله ادبیات پارسی معاصر ، سال سوم ، شماره 4
 • عطار و عقاید گنوسی ، سمینار عطار، دانشگاه اصفهان و توکیو، (مقاله در شماره آینده گوهر گویا) چاپ می شود
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ در سمینار بین المللی حافظ (مقاله در مجموعه مقاله ها چاپ می شود)
 • نکته هایی چند پیرامون نقد. سخنرانی در همایش ملی نقد ادبی ایران ( در نامه نقد چاپ شده است)
 • و ...

مقاله هایی که در سمینار ها عرضه شده و زیر چاپ است

 • انواع گزاره های ادبی ، در هشتمین همایش بین المللی ترویج زبان در زنجان
 • عطار وعقاید گنوسی ، سمینار عطار ، اصفهان – توکیو
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ ، سمینار بین المللی حافظ در دانشگاه آزادتهران
 • نکته ای بدیع و پنهان در عرفان فارسی ، در سمینار عرفان ایرانی در ادبیات فارسی ،دانشگاه شانگهای
 • سبک شناسی بلاغت بازنمایی گفتار شخصیت ها در داستان خادم ومحتسب در مثنوی همراه حسن علی نژاد، در مقالات برگزیده هشتمین همایش ملی ، بهمن 1394

مقالات علمی ترویجی

 • دیگر به خانه برنمی گردد (نقد شعر قیصر امین پور) مجله تجربه، دوره جدید شماره 1
 • مقدمه ای بر ادبیات رمزی، مجله بخارا، آذر و دی 1390، شماره 84
 • غزلیات شمس، دکتر شفیعی کدکنی / نگاه نو

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی

 • مجری فرهنگ تاریخی زبان فارسی، پزوهشگاه علوم انسانی 1363 تا کنون
 • همکار فرهنگ تاریخی اصطلاحات عرفانی ،فطب عرفان دانشگاه اصفهان
 • همکار دایره المعارف داستان های فارسی ، با آقایان دکتر پارسا نسب ،دکتر ذوالفقاری ،وزارت ارشاد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

 • علی کیانی، علل و پیامدهای مخالفت با شعر از سده دهم تا سال ۱۳۰۰، شهریور ۹۶، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی
 • راضیه آبادیان،  تصحیح دیوان منوچهری، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، آبان ۱۳۹۶
 • سحر مهرابی، سبک شناسی منشات در قرن ۶-۸، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی آذر ۹۶
 • محمد احمدی، نقد رتوریکی (دانشگاه تهران)، دکتری، آبان ۹۶
 • مینا حفیظی،  تصحیح و شرح تمهیدات عین القضاۀ، دکتری، دی ۹۶،  پژوهشگاه علوم انسانی
 • پایان نامۀ دکتری هیوا حسن پور: تحلیل خمسۀ نظامی براساس نظریۀ روایت-شناسی گریماس، در پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۵/۳/۹۵
 • پایان نامۀ دکتری سارا سعیدی: تصحیح دیوان رشید وطواط با مقدمه و تعلیقات ۷ مهر ۹۵
 • پایان نامۀ دکتری علی قیدی: اصول تربیتی مولوی، ۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی
 • پایان نامۀ لالۀ معرفت: نقش تقابل ها در ساختار، بلاغت و زیبایی شناسی مثنوی (با تکیه بر دو دفتر اول) ۱۳۹۵، دانشگاه خوارزمی
 • بررسی معیارهای نقد آزاد بلگرامی و علی خان آرزو، رسالۀ کارشناسی ارشد، محسن حسنی حاجیوند پژوهشگاه علوم انسانی ۲۸/۶/۹۵
 • مضامین مکرر در شعر فارسی قرن پنجم. رسالۀ کارشناسی ارشد، محمد رزمی، پژوهشگاه علوم انسانی ۲۸/۶/۹۵
 • تصحیح دیوان غلامعلی آزاد بلگرامی، رسالۀ کارشناسی ارشد، بهمن بنی هاشمی، پژوهشگاه علوم انسانی ۳۱/۶/۹۵
 • تصحیح سلک الجواهر، رسالۀ کارشناسی ارشد، حسین صادقی ۷ مهر ۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی سال ۱۳۹۶:
 • توکلی، لفظ ومعنی در آثار قدما، پژوهشگاه علوم انسانی
 • منیر آفتاب ، جلو ه های ماورا الطبیعه در شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سلمان رحیمی، بایزید در متون عرفانی تا قرن هفتم ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • محمد مهدی مقیمی زاده ،تر جمه کتاب استعاره پانتر و مقایسه آن با استعاره در بلاغت اسلامی ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • حنیف افخمی ، جمال شناسی علم معانی ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • علی نژاد، سبک شناسی داستان های مولوی براساس سبک شناسی سیمپسون ، دانشگاه خوارزمی
 • مریم محمدی ، روح در ادب عرفانی تا قرن ششم ، دانشگاه پیام نور
 • میلاد عظیمی ، پور بهاء جامی ، دانشگاه تهران
 • جواد بشیری ، تاریخ شعرشیعی، دانشگاه تهران
 • امیرخانلو، ساختارهای نحوی منادا در غزل حافظ، دانشگاه تهران
 • معین کاظمی ، سیر واقعه و مکاشفات ، دانشگاه تربیت مدرس
 • ریاضت در تصوف از آغاز تا مولوی ، زینب افضلی، تقی پورنامداریان و دکتر محمد عابدی( استادان ان مشاور )،1393 دانشگاه تهران
 • تصحیح شرح شطحیات روزبهان بقلی، الهام رستاد دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۹۲.
 • بلاغت در اشعار نو اخوان به انضمام فرهنگ تصاویر شعری اخوان ثالث، گل آرا داورپناه دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۹۲
 • بررسی و تحلیل تطبیقی استعاره در بلاغت اسلامی و نظریه استعاره بر اساس ترجمه کتاب پانتر، محمد مهدی مقیمی‌زاده دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۲.
 • بایزید بسطامی در متون عرفانی تا قرن هشتم و تدوین فرهنگ اقوال بایزید، سلمان رحیمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۹۲.
 • بازتاب صورت و معنای معارف بهاءولد در سه جزو از دیوان کبیر مولانا، دانشجو مهدی پرهام، دکتری، 1391، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
 • بررسی انتقادی سبک‌شناسی در ایران و پیشنهاد اصول بررسی سبکی (با تاکید بر کتاب سبک‌شناسی اثر پاول سیمپسون)، فاطمه کرد چگینی. دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۱.
 • توصیف ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی معنوی مولانا، محمد پاک نهاد دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۹۱.
 • نقد و تحلیل تأویل‌های شعر نو، سیاوش جعفری دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۹۱.
 • جلوه های فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر شفیعی کدکنی، دانشجو: یوسف عزیزیان، 1391، کارشناسی ارشد
 • جلوه‌های فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر شفیعی کدکنی، یوسف عزیزیان کارشناسی ارشد دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۱.
 • بررسی سبک اشعار به همراه فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی، نرگس منصوری حسن‌آبادی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۱.
 • بررسی تطبیقی بلاغت یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری،داود عمارتی‌مقدم، دکتری، دانشگاه مشهد ،1391.
 • سیر آفاق و انفس در تصوف و عرفان از ابتدا تا قرن نهم، آزاده مولایی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۹۱.
 • بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس نظریه ترامتنیت (با تأکید بر غزل‌های صایب تبریزی، غنی کشمیری و بیدل دهلوی)، دانشجو: سعید رحیمی، 1391
 • تحلیل گفتمان در چند داستان شاهنامه با تاکید بر انسجام متن زهرا مهربان اجائی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰
 • سبک‌شناسی شعر سه دهه بعد از انقلاب با تأکید بر سه شاعر (قیصر امین‌پور، محمد رضا عبدالملکیان، سلمان هراتی)، مهدی صادقی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۰.
 • بررسی و تحلیل صور خیال در شعر نیما، اخوان، شاملو به انضمام فرهنگ تصویری این سه شاعر، جلیل شاکری. دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۹۰.
 • بررسی و تحلیل قصاید شاعران نوپرداز (۱۳۰۰-‎۱۳۸۶)حجت‌الله بهمنی مطلق دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰.
 • بازتاب مثنوی در دیوان شمس تبریزی، محمد هانی ملازاده دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۹۰.
 • بازتاب اندیشه و کلام مشایخ صوفی در مثنوی معنوی، امیر داورپناه کارشناس ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰.
 • بررسی تطبیقی مفهوم عدم در مثنوی مولوی و متون بودایی (پراجنیاپارمیتا و مادیامیکاکاریکا (Madhyamakakarika))،دانشجو زیانگ نگوین تی هین ، کارشناسی ارشد 1390
 • فرهنگ موضوعی الانسان الکامل، دانشجو: بهاره فرخ آشتیانی، 1389، کارشناسی ارشد
 • بررسی نظام حکومتی غزنویان و تاثیر آن بر زبان و شیوه‌ی بیان مطالب در تاریخ بیهقی، راحله لاهوتی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۸۹.
 • بررسی غزلیات بهاریه در دیوان شمس/ سحر مهرابی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۸۹.
 • نظرگاه‌های آشکار و پنهان سعدی درباره‌ی خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستان، دانشجو: زهرا ابطحی، 1389، کارشناسی ارشد
 • مقایسه داستان های مثنوی معنوی با منابع آن در دفترهای اول و دوم، دانشجو: امید نقوی،1389، کارشناسی ارشد
 • نظرگاه‌های آشکار و پنهان سعدی درباره‌ی خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستان، زهرا ابطحی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۹.
 • تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر جنبه‌های ساختاری، روان‌شناختی و فمینیستی، رقیه هاشمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۹
 • تحلیل کیفیت انعکاس روایت های اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجسته فارسی (از1367 تا1387)، دانشجو: سید علی قاسم زاده، 1389، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابهام در شعر معاصر (نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد)، دانشجو احمد سنچولی، دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، 1389
 • فرهنگ اصطلاحات، ترکیبات و لغات دشوار دیوان فارسی اقبال لاهوری، نگارش عون ساجد نقوی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، تهران 1388
 • تحلیل ساختار و مضمون داستانک‌های معاصر فارسی، سمیه دولتیان کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۸.
 • تداعی و انگیزه‌های آن در مثنوی مولوی (دفتر اول و دوم)، محمد رضا ضیاء کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۷.
 • نمودهای پسامدرنسیم در آثار سیمین دانشور: نوآوری‌های سیمین دانشور در ادبیات داستانی معاصر، محیا سادات اصغری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۸۷.
 • تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامه‌های اکبر رادی (دهه چهل و پنجاه)، پژوهشگر مهسا رون .کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۶.
 • بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با تاکید بر قصاید خاقانی)، دانشجو: حامد نوروزی، 1386، کارشناسی ارشد
 • بررسی و تحلیل ساختارگرایانه‌ی داستان‌های مشترک مثنوی مولوی با مصیبت‌نامه منطق‌الطیر عطار نیشابوری، حنیف افخمی ستوده کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۸۶.
 • بررسی تطبیقی اندیشه های مولانا در مثنوی با آثار افلاطون، دانشجو عاتکه رسمی، دکتری، 1386، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • نوستالژی (دلتنگی برای گذشته) در شعر کلاسیک عرفانی (براساس غزلیات، قصاید و حدیقه سنایی، مخزن الاسرار نظامی، غزلیات و منطق الطیر عطار، غزلیات و مثنوی مولوی)، دانشجو: فاطمه کلاهچیان، 1386، دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • بررسی جلوه‌های فرهنگ مردم در آثار صادق هدایت و صادق چوبک ،زهرا ملاکریمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۶.
 • تحلیل و بررسی شازده احتجاب (ساختار، عناصر، جنبه‌های روانشناختی و فمنیستی)، مریم سیدان. کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۸۶.
 • معرفت در نوبت سوم کشف الاسرار، ویدا علی عسگری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۶.
 • مفهوم ایمان و کفر در مثنوی های عرفانی منطق الطیر، حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی، فرزاد جعفری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۶.
 • معرفی، تحلیل و طبقه بندی مقالات حافظ پژوهی از سال 1375تا 1370، دانشجو: خدیجه حاجیان، 1385، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه حماسه سرایی در ایران و هند با تاکید بر شاهنامه و مهابهاراتا، دانشجو: علیرضا صدیقی، 1385، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم، دانشجو: محمد بیرانوندی، 1385، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • جلوه‌های شعر تغزلی در مثنوی‌های تعلیمی عطار نیشابوری، فرزانه خلیل‌پور کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۵.
 • تصاویر زمانی در رمان جای خالی سلوچ، نگارش عبدالرسول شاکری .کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۵.
 • بررسی آثار یدالله رویایی با تکیه بر بیانیه شعر حجم، آزاده میرشکاک کارشناسی ارشد دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۵.
 • مقایسه‌ی حدیقه الحقیقه‌ی سنایی و مثنوی مولانا به لحاظ فرم و محتوا و سبک، دانشجو: حسینعلی بیات،1385، دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • تصحیح و تحقیق محک خسروی، تالیف میرزا خسرو بیگ گرجی، دکتری، تهران 1385
 • رویکرد جامعه‌شناختی و فمنیستی در تحلیل رمان سووشون، نگارش فاطمه سرمشقی.کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۸۵.
 • آشنایی‌زدایی در مثنوی، مریم گودرزی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‎۱۳۸۵.
 • نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی (با تاکید بر ده رمان برگزیده)، دانشجو: عسگر عسگری حسنکلو،1385، دانشگاه تربیت مدرس، دکترا
 • گفتگو در داستان‌های مثنوی، دانشجو: فاطمه شفیعی، 1385، کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء
 • ماخذ اندیشه‌های عرفانی امام محمد غزالی در کیمیای سعادت، دانشجو: لیلا شریفی، 1385، دانشگاه الزهراء، کارشناسی ارشد
 • اقلیم و مسائل اقلیمی در آثار دولت آبادی، دانشجو فاطمه داوودی مازندرانی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۸۴.
 • فنا و ارتباط با سعادت آدمی در مثنویهای عطار،عباس باقری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۴.
 • انعکاس مضامین و اندیشه‌های مطرح در معارف بهاءولد بر سه دفتر از مثنوی معنوی، دانشجو مهدی تبسمی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۴.
 • ترجمه و شرح اعلام کتاب مبانی تصوف نوشته مارک سدویک، نعیمه دوستدار کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۴.
 • نقد و تحلیل و بررسی مقاله های فارسی درباره مثنوی معنوی از آغاز تا سال 1380 ه.ش، دانشجو: مصطفی گرجی، 1384، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • نقد و بررسی شیوه جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی ایران، دانشجو: حسین بیات، 1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • سر و بیان: بررسی مفهوم سر و بیان‌پذیری یا بیان ناپذیری آن در متون نثر فارسی عرفانی تا قرن هفتم، علی قیدی کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۳.
 • بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم، دانشجو: محسن حسینی موخر،1383، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی شخصیت حلاج در ادبیات فارسی از مولوی تا جامی، فیروز ولی زاده کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و ادبیات فارسی؛ ‎۱۳۸۳.
 • تحلیل و نقد تشبیه در شعر معاصر فارسی بر اساس آثار سه تن از شاعران نوپرداز: نیما، سهراب شپهری، اخوان ثالث، دانشجو: احمد رضایی جمکرانی، 1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه نیایش و گفتگوی انسان و خدا در شاهنامه و مثنوی، دانشجو: معصومه خدادادی مهاباد،1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابزار بیان اندیشه در مثنوی شریف (دفتر اول و دوم)، محسن یارمحمدی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۳.
 • تحلیل و بررسی انتقادی کتاب (بیاض و سواد سیرجانی)، دانشجو: محسن پورمختار، 1383، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • انسان کامل در مثنوی‌های عطار، دانشجو لیلا عاطفه‌پورکارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۸۲
 • عقل و نقد آن در مثنوی‌های عطار، دانشجو: لیلا آذرنوا، 1382، دانشگاه تربیت معلم تهران، کارشناسی ارشد
 • روند معیارسازی زبان فارسی، دانشجو: ناصر قلی سارلی، 1382، دکتری
 • مثنوی و تأویل حکایات و داستانهای آن، دانشجو: جلیل شاکری، کارشناسی ارشد 1382پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بررسی هفت وادی منطق‌الطیر و مقایسه آن با مثنوی معنوی، تهیه کننده و تنظیم محمد طایر قدسیکارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۲.
 • نقد و مقایسه تحلیلی تعابیر و تصاویر دنیا در شعر فارسی (تا قرن هفتم)، 1381، دانشجو: محمدرضا یوسفی کوپایی، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزارویک شب، دانشجو: محبوبه خراسانی، کارشناسی ارشد، 1380 دانشگاه شهید بهشتی
 • خشونت و مدارا در مثنوی، محسن معینی ازغدی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۰.
 • تحلیل ساختاری و معنایی الهی‌نامه، فاطمه اسماعیلی اردستانی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۰.
 • شادی و امید در مثنوی مولوی، نگارش مینا حجت کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۸۰.
 • شخصیت‌بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمس، امیر داورپناه کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۸۰.
 • بیان رمزی در غزلیات شمسی (پیوند معنایی میان محسوس و معقول در غزلهای مولانا)، دانشجو: رحمان مشتاق مهر،1379، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • سر آغاز و سیر ادبیات داستانی کردی، محمد رحیمیان. کار شناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۷۹.
 • تشخیص (Personification) در شعر سهراب سپهری، پژوهش محمدجواد زینلی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۹.
 • بررسی زبانی و مفهومی بهگود گیتا ( همراه با مباحث تطبیقی در عرفان ایرانی )، مهدی علایی. دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • زندگی و مرگ در شاهنامه فردوسی، نگارش علیرضا صدیقی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • مقایسه و تحلیل تمثیلهای مشترک سنایی، عطار و مولانا/ دانشجو مریم بنی‌عامریان .کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • جلوه‌های وصف در شعر معاصر (نیما، اخوان، شاملو)، نسرین جابری‌پور کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۸.
 • سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد 1332 - بهمن 1357، دانشجو: فاطمه محمدی شکیبا،1378، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • نقد و بررسی طنز، هجو و عزل از مشروطه تا 1332، دانشجو: جهانگیر صفری، 1378، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مواجهه نیما با طبیعت، دانشجو: علی محمدی آسیابادی،1378، دانشگاه تربیت معلم تهران،کارشناسی ارشد
 • هماهنگی "صورت و معنی" در اشعار سیاسی اجتماعی ملک‌الشعراء بهار، دانشجو: رکسانا حمیدی،1378، کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی
 • تاویل ساختاری هفت پیکر، نصرا... زیرک کارشناسی ار شد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۷
 • بررسی جلوه‌های موسیقی شعر در غزلیات شمس، دانشجو فریبا شکوری هشتجین، کارشناسی ارشد 1377، دانشگاه تربیت مدرس
 • ترجمه بخشی از کتاب مطالعاتی در عرفان اولیه در شرق نزدیک و شرق میانه، دانشجو: مریم محمدی، 1377،کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • آزمون و گونه‌های آن در آثار حماسی فارسی، ولی‌اله قائدی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۷.
 • اسلام و کمدی الهی، نویسنده میگوئل آسین پلاسیوس/ مترجم محمد دست‌پیشه. کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۷۷.
 • ترکیبات تأویلی تصویری قرآن و حدیث در شعر فارسی تا پایان قرن هفتم هجری – قمری، حمزه خلیلی واوسری .کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، [‎۱۳۷۷].
 • مثنوی انتهانامه (سلطان ولد)/ تصحیح و تعلیق اسماعیل گنجه‌ای کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۷.
 • سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات‌فارسی (از مشروطه تا شهریور 1320)، دانشجو: محمدصادق بصیری، 1376، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • تحلیل سیر نقد داستان در ایران (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)، دانشجو: محسن ذوالفقاری، 1376، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • تصیحیح سه اصل نخست از فصل دوم تذکره خیرالبیان تالیف ملک‌شاه حسین کیانی سیستانی(‎۱۰۱۹هجری قمری)، تصحیح و تعلیقات عبدالعلی اویسی کهخا کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎۱۳۷۶.
 • تصحیح مثنوی محمود وایاز، تصحیح و تعلیقات محمد مجوزی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۶.
 • آینه و کاربردهای آن در تصویرهای مثنوی، دانشجو عباس لایق کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۶.
 • بررسی آثار اسدی طوسی و ارتباط آنها با فرهنگ و زبانهای باستانی، ابوالفضل خطیبی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۵.
 • تاریخ و تطور علوم بلاغت تا اوایل قرن ششم هجری (ترجمه فصل های اول، دوم و سوم از کتاب: البلاغه، تطور و تاریخ نوشته دکتر شوقی ضیف)،محمد رضا ترکی کارشناسی ارشد موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۵
 • تلمیح در سه اثر عطار (منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه و الهی‌نامه)، دانشجو فرزاد بختیاری مرکیه. ارشد کارشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ‎۱۳۷۵.
 • جلوه‌های قرآن در انواع شعر فارسی از رودکی تا عطار، سکینه رسمی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ؛ ‎۱۳۷۵.
 • عناصر حماسی و اسطوره‌ای شاهنامه در شعر فارسی از ابتدا تا قرن پنجم، مهین نادری کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ؛ ‎۱۳۷۵.
 • وندهای فارسی میانه براساس گزیده های زادسپرم و مقایسه آن با فارسی نو، خسرو قلیزاده قلعه کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۷۵.
 • نقد و بررسی شخصیت ها و مکان های عرفانی در غزلیات سعدی با توجه به آثار دیگر سعدی،لیلا ولی زاده پاشا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‎۱۳۷۵.
 • نقد شعر در آثار اخوان، بهرام پروین. کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۴.
 • تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم، دانشجو: محمدعلی محمدی،1374، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • تعیین داستانهای جامع الهی‌نامه، منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه و بررسی شخصیتهای داستانی در مثنویهای داستانی فریدالدین عطار نیشابوری ، پژوهش شمس‌الدین مظلومی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ ‎۱۳۷۴.
 • جنبه‌های ادبی در تاریخ بیهقی، دانشجو: حمید عبدالهیان، 1374، کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی
 • حکایتهای فارسی از زبان حیوانات (فابلهای فارسی) تاقرن دهم، دانشجو: محمد تقوی، 1374،دکترا دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی تعبیرات و اصطلاحات عرفانی نوبت سوم کشف الاسرار میبدی ،فاطمه گردینی ،کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،زبان و ادبیات فارسی تهران۱۳۷۴.
 • اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی (از آغاز تا اوایل قرن هفتم)، مهین پناهی،کارشناسی ارشد، 1362، دانشگاه علامه طباطبایی
 • تضرع، سوز و ابتهال در مثنوی معنوی (دفتر اول و دوم) و نگاهی به پیشینه آن، دانشجو: حسن رضایی خیرآبادی، دانشجو: حسن رضایی خیرآبادی، دانشگاه شهید بهشتی
 • سیاست و اجتماع در اشعار مهدی اخوان‌ثالث (م - امید)، دانشجو: کاظم رحیمی نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • و ...

از ۱۱فروردین تا ۲۳ اردیبهشت به دعوت دانشگاه مطالعات زبان های خارجی توکیو. به کشور ژاپن رفتم و فعالیت های فرهنگی زیر انجام شد:

 • شرح و تدریس نی نامه به استادان و دانشجویان ۶ ساعت در دانشگاه زبان-های خارجی توکیو
 • تفسیر دو غزل از غزلهای مولوی ۲ ساعت در بخش فارسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی توکیو
 • داستان گویی مولوی برای فهم معارف عرفانی و اخلاقی، در دانشگاه شهر اوساکا
 • گزینش حدود ۶۰ غزل از کل غزل های مولوی به منظور فراهم آوردن کتابی درسی برای تحقیق خانم دکتر ساساکی
 • سخن رانی دربارۀ عقل سرخ و سهروردی دانشگاه کی یو ۳ ساعت. در دانشکدۀ فلسفه – که قرار است به صورت مقاله هم چاپ شود.

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۷